Drs. A.R. (Anne) Vermeer

foto Drs. A.R. (Anne) Vermeer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

PvdA-provincie- en gemeentebestuurder en Eerste en Tweede Kamerlid. Was leraar economie en in de Tweede Kamer zeven jaar woordvoerder economische zaken. Na zijn Tweede Kamerlidmaatschap veertien jaar gedeputeerde en daarna zes jaar burgemeester van Amersfoort. Leidde twaalf jaar de PvdA-senaatsfractie. Gerespecteerd senator, die op een zakelijke wijze oppositie voerde tegen de centrumrechtse kabinetten-Van Agt en -Lubbers. In 1975 door Van Doorn i gepasseerd voor het voorzitterschap van de NOS. Broer van PvdA-voorzitter en Kamerlid Evert Vermeer i.

PvdA
in de periode 1956-1987: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Anne Rinse (Anne)

geboorteplaats en -datum
Tiel, 12 december 1916

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 26 juli 2018

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • leraar staatswetenschappen, Middelbare Technische School te Arnhem, vanaf 1941
 • docent staatswetenschappen, Rijkskweekschool te Amsterdam, tot 1956
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juli 1954 tot 9 januari 1976
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 5 juni 1963
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met algemeen bestuur, economische aangelegenheden, waaronder energiebeleid), cultuur en onderwijs) van Gelderland, van 6 juni 1962 tot 1 januari 1976
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1966 tot 23 juni 1987
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1975 tot 23 juni 1987
 • burgemeester van Amersfoort, van 1 januari 1976 tot 1 januari 1982

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/20)

 • lid bestuur Stichting Grote of Eusebiuskerk te Arnhem
 • lid bestuur Vereniging "Zonnestraal", Hilversum

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 september 1975 tot 23 juni 1987
 • lid parlementaire delegatie naar de Volksrepubliek China, van 6 oktober 1985 tot 12 oktober 1985

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de ruimtelijke ordening
 • Was in 1962 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de 'Mammoetwet'
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met economische zaken en cultuur. Was in 1969 woordvoerder bij de behandeling van ontwerp-Wet op de vennootschapsbelasting, in 1982 bij de tweede lezing van de Grondwetsherziening en in 1985 bij de behandeling van het wetsvoorstel over instelling van de provincie Flevoland.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1974 kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Drenthe. Benoemd werd zijn oud-collega Tineke Schitlhuis.
 • Was in 1975 kandidaat voor het voorzitterschap van de NOS. Minister Van Doorn gaf echter de voorkeur aan Erik Jurgens.

uit de privésfeer
 • Zijn zoon Evert was gedeputeerde van Flevoland en burgemeester van Heerhugowaard

verkiezingen
 • Werd in 1966, 1971, 1977 en 1981 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.