Mr. A.J. van Vessem

foto Mr. A.J. van Vessem
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nationaal-socialist, wiens betogen als Eerste Kamerlid vaak aanleiding gaven tot felle woordenwisselingen. Pleitbezorger van de Groot-Nederlandse gedachte en fel tegenstander van het Verdag met België over de Schelde-Rijnverbinding. Leerde bij de acties tegen dat verdrag Mussert i kennen. Vond dat de NSB na de Nederlandse capitulatie haar activiteiten moest stopzetten, maar werd wel rechtskundig adviseur van Mussert. Na de oorlog enige jaren in gevangenschap vanwege aankoop van joods bezit.

NSB
in de periode 1935-1940: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.