L.W. (Luutzen) de Vries

foto L.W. (Luutzen) de Vries
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Friese antirevolutionair die eind negentiende eeuw Tweede Kamerlid en begin twintigste eeuw Eerste Kamerlid was. Landbouwer en in de gemeente Barradeel eerst wethouder en daarna burgemeester. In 1888 als antirevolutionair in het district Schoterland door Domela Nieuwenhuis i verslagen, maar enige tijd later in het district Bergum alsnog gekozen. Was later actief in de Bond van Friese christelijk-historischen i en werd in 1922 Eerste Kamerlid voor de CHU. Lokale grootheid, die vooral als streekafgevaardigde optrad.

CHU, antirevolutionair
in de periode 1888-1928: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Luitzen Walles (Luutzen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kortezwaag (grietenij Opsterland, Frl.), 7 september 1849

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 2 mei 1928

begraafplaats en -datum
Minnertsga, 7 mei 1928

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot november 1896
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), van november 1896 tot 1898
 • FCH (Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de Provincie Friesland), van 24 maart 1898 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 oktober 1888 tot 15 september 1891 (voor het kiesdistrict Bergum)
 • wethouder van Barradeel, van 1891 tot februari 1898
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 6 juli 1892 tot 4 juli 1916 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • burgemeester van Barradeel, van 2 februari 1898 tot 16 januari 1922
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 2 mei 1928 (1922-1923 voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter plaatselijke commissie (Ongevallenwet), omstreeks 1907
 • lid hoofdbestuur Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 juli 1926 tot 21 september 1926
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1927 tot 20 december 1927

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over militaire zaken en lager onderwijs
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over onderwijs, binnenlandse zaken en arbeid

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in oktober 1884 bij een tussentijdse verkiezing voor Provinciale Staten na herstemming verslagen door H. Fennema (lib.)
 • Trad op 28 en 29 juni 1927 op als waarnemend Kamervoorzitter

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in september 1888 bij tussentijdse verkiezingen in het district Bergum E.B. Kielstra (lib.)
 • Werd in 1891 na herstemming verslagen door H.Ph. de Kanter (lib.)
 • Werd in 1923 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.