A.C.A. van Vuuren

foto A.C.A. van Vuuren
bron: Gemeentearchief Den Haag
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Gewaardeerd financieel specialist van de katholieken in de Tweede Kamer. Behoorde tot de vooraanstaande leden van zijn fractie, waarvan hij onder meer secretaris was. Kwam in de Tweede Kamer door in het district Zevenbergen met gering verschil een geloofsgenoot te verslaan. Voor hij Kamerlid werd, was hij parlementair verslaggever van het katholieke dagblad De Tijd. Combineerde zijn Kamerlidmaatschap met het wethouderschap van Den Haag. Fel debater, die echter geacht was bij zijn collega's.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1905-1932: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen

Adrianus Cornelis Antonie

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Montfoort (Utr.), 20 maart 1865

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 april 1932

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 2 april 1932 (1905-1918 voor het kiesdistrict Zevenbergen)
 • wethouder (van bevolkingsregistratie, gezondheidszorg- en arbeidszaken) van 's-Gravenhage, van 7 september 1916 tot 2 september 1919
 • wethouder (van bevolkingsregistratie en gemeentebedrijven) van 's-Gravenhage, van 15 september 1919 tot 25 september 1923

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • voorzitter Legercommissie, van 1 februari 1924 tot 2 april 1932
 • voorzitter Staatscommissie inzake financiering en belegging der staatsfondsen, van 1924 tot 1927

afgeleide functies, presidia etc. (2/15)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp tijdelijke heffing bijzonder invoerrecht op benzine en verhoging tarief van invoerrechten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1931
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken) 1932 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiële zaken, koloniale aangelegenheden en met onderwerpen op het gebied van binnenlandse zaken. Was in de periode 1925-1929 tevens koloniaal woordvoerder van zijn fractie.
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement leidde er in 1911 toe dat in de Zedelijkheidswet ook een bepaling werd opgenomen tegen het gokken bij paardenrennen (verbod totalisator)

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1923 werd zijn wethouderschap korte tijd onderbroken omdat zijn partij de combinatie wethouder-Kamerlid niet wenselijk vond. Er werd echter op dat besluit teruggekomen.

uit de privésfeer
 • Zijn vader en grootvader van vaderszijde waren wethouder van Montfoort

verkiezingen
 • Versloeg in 1905 in het district Zevenbergen na herstemming W.H. Bogaardt (r.k.), met 33 stemmen verschil
 • Werd in 1909, 1913 en 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.