Ir. H.B.J. (Herman) Witte

foto Ir. H.B.J. (Herman) Witte
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Deskundig KVP-minister van Volkshuisvesting in de jaren vijftig die het nodige gezag had. Was voor zijn ministerschap in de kabinetten-Drees waterstaatkundig ingenieur en directeur van gemeentewerken en burgemeester van Bergen op Zoom. Tijdens zijn ambtsperiode als minister maakte de bouwsector een flinke groei door. Hij nam verder de voorbereiding van de Wet op de ruimtelijke ordening en een omvangrijke herziening van de Woningwet ter hand. Keerde in 1959 terug naar het burgemeestersambt (in Eindhoven) en onderbrak dit kortstondig toen hij minister werd in het kabinet-Zijlstra i. Voortvarend en welbespraakt magistraat met een scherp intellect. Had in de Staatscommissie-Cals/Donner i een waardevolle inbreng als wijze ervaren bestuurder.

KVP
in de periode 1952-1959: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Herman Bernard Jan (Herman)

geboorteplaats en -datum
Harlingen, 18 augustus 1909

overlijdensplaats en -datum
Eindhoven, 30 mei 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • opzichter wegenbouw, Rijkswaterstaat in Friesland, vanaf 1933
 • ingenieur Rijkswaterstaat, tot 1935 (betrokken bij dambouw bij de Maas)
 • ambtenaar Limburgse Streekplannendienst te Maastricht, van 1935 tot 1 augustus 1939
 • directeur gemeentewerken te Bergen op Zoom, van 1 augustus 1939 tot 1 mei 1946 (onderbroken door mobilisatie)
 • waarnemend burgemeester van Bergen op Zoom, van 1 januari 1945 tot 1 mei 1946
 • burgemeester van Bergen op Zoom, van 1 mei 1946 tot 1 september 1952
 • minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, van 2 september 1952 tot 13 oktober 1956 (naam departement gewijzigd)
 • minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van 13 oktober 1956 tot 19 mei 1959
 • minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, van 10 oktober 1958 tot 1 november 1958 (na het aftreden van minister Algera)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 16 oktober 1959
 • burgemeester van Eindhoven, van 16 oktober 1959 tot 22 november 1966 (benoemd bij K.B. van 25 september 1959)
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 22 november 1966 tot 5 april 1967
 • burgemeester van Eindhoven, van 5 april 1967 tot 30 mei 1973

gevangenschap/internering
krijgsgevangene, van mei 1940 tot juni 1940

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/21)

 • voorzitter Stichting Welschap (vestiging burgerluchtvaarthaven bij Eindhoven)
 • lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank, van 1971 tot 30 mei 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Vaardigde in 1956 het Besluit uniforme bouwvoorschriften uit, waardoor meer uniformering van de technische aspecten van bouwverordeningen mogelijk werd
 • Diende in 1956 een ontwerp-Ruimtewet (later geheten Wet op de Ruimtelijke Ordening) in. De wet werd in 1962 door minister Van Aartsen in het Staatsblad gebracht. (4.233)
 • Bracht in 1958 de Nota inzake de uitbreiding van de Haagse agglomeratie uit, waarin onder meer plannen worden ontvouwd over een nieuwe satellietstad van Den Haag (5.300-V, nr. 10)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in augustus 1955 een nieuwe Huurwet tot stand, waarbij een huurverhoging van vijf procent bij vooroorlogse woningen werd gekoppeld aan de verplichting aan eigenaren om onderhoud te plegen. (3.886)
 • Bracht in 1957 de Wet grootboek woningverbetering tot stand, waarin een deel van de opbrengst van een huurverhoging per 1 juli 1957 van vooroorlogse woningen werd gestort. Deze gelden konden t.z.t. voor woningverbetering worden gebruikt. Het Grootboek werd in 1959 opgeheven. (4.581)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Was op de HBS een klasgenoot van ir. S.A. Posthumus, het latere PvdA-Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Cals.
 • Overleed na twee hersenoperaties
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Harlingen

verkiezingen
 • In 1959 nummer 2 op de KVP-kandidatenlijsten in Noord-Brabant bij de Tweede Kamerverkiezingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
R.E.C. van der Pluym, "Witte, Herman Bernard Jan (1909-1973)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 668

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.