Dr. W. (Wim) Drees jr.

foto Dr. W. (Wim) Drees jr.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. Bekend als 'de jonge Drees' en als 'zoon van' verwierf hij een zekere populariteit. Zijn partij kwam de Kamer binnen met acht zetels en werd regeringspartij in het kabinet-Biesheuvel i. Drees zelf werd minister van Verkeer en Waterstaat. Zette zich in voor bevordering van het openbaar vervoer. Was feitelijk meer ambtenaar dan politicus. Beschikte over 'droge' humor en was overtuigd van eigen gelijk (dat hij overigens soms ook had). Vanaf 1973 fractieleider in de Tweede Kamer, die met veel interne verdeeldheid te maken kreeg. Besloot zijn bestuurlijke loopbaan als lid van de Algemene Rekenkamer, een functie waarvoor hij geknipt was.

DS'70
in de periode 1971-1984: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Algemene Rekenkamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem (Wim)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 december 1922

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 september 1998

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1945 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 9 februari 1946 tot juni 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf juni 1970

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/16)

 • buitengewoon hoogleraar openbare financiën, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van september 1963 tot 14 juli 1971 (één dag per week)
 • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, van 1 oktober 1969 tot 11 mei 1971 (met buitengewoon verlof sinds 12 januari 1971)
 • fractievoorzitter DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 april 1971 tot 6 juli 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 6 juli 1971
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 6 juli 1971 tot 21 juli 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 september 1972 tot 20 augustus 1977
 • fractievoorzitter DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1973 tot 20 augustus 1977
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 3 september 1974 tot 15 augustus 1975
 • lid Algemene Rekenkamer, van 4 oktober 1977 tot 1 januari 1984 (benoemd bij K.B. bij 27 augustus 1977)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid bestuur VOF (Vereniging voor Openbare Financiën)
 • voorzitter commissie financiering oudedagsvoorziening, van 1986 tot 1987

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 20 augustus 1978

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1973 met zijn fractiegenoot Jan Berger een initiatiefwetsvoorstel inzake de leningsbevoegdheid van de PTT. Hierdoor moesten de investeringsmogelijkheden van de PTT worden vergroot om aan de zeer grote vraag naar telefoonaansluitingen te kunnen voldoen. Het voorstel werd in 1975 door de Tweede Kamer verworpen. (12.710)
 • Pleitbezorger van het autovrij maken van het Binnenhof
 • Diende in 1975 met zijn fractiegenoot Henk Staneke een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Dit beoogde de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers aan de normale pensioenwetgeving aan te passen. Het voorstel werd in 1976 door de Tweede Kamer verworpen. (13.612)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Diende in 1972 samen met minister Nelissen het wetsvoorstel Wet regeling financiële positie N.V. Nederlandse Spoorwegen in. De verliezen in het goederenvervoer van de N.S. worden deels omgezet in een vordering van de N.S. op de staat en deels door N.S. zelf gefinancierd via het aangaan van door de staat gegarandeerde leningen. Het wetsvoorstel werd in 1976 door minister Westerterp door het parlement geloodst. (11.648)
 • Nam het besluit tot aanleg van de Zoetermeerstadslijn
 • Nam in het Rijkswegenfonds een bedrag op voor spoorwegaanleg

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht samen met minister Udink een wet tot stand over onteigening ten behoeve van de inrichting van een buisleidingenstraat van Pernis naar de Schelde. Hierdoor kunnen buizenbundels worden aangelegd voor het vervoer van olie, chemische producten, drinkwater en afvalwater vanaf het Botlekgebied via Moerdijk naar de Schelde. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door de ministers Bakker en Schut. (11.355)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij was tijdens de Bezetting actief in de illegaliteit
 • Bij het CPB was H.J. Witteveen souschef van de afdeling waar hij werkte

anekdotes en citaten
 • Zijn onderkoeldheid bleek na het uitbreken van de kabinetscrisis in 1972. Hij zei toen: "Er is naast het komkommernieuws en het wielrennen nog enig politiek nieuws."

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De lachende vulpen" (bijnaam die journalisten hem gaven)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Jan-Joost Lindner, "Ideeën van Drees jr. waren te afwijkend", De Volkskrant, 8 september 1998
 • Willem Breedveld, "De lachende vulpen", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001, 129
 • Ned. Patriciaat, 1975

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.