Drs. P.R.H.M. (René) van der Linden

foto Drs. P.R.H.M. (René) van der Linden
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CDA-politicus en volbloed Europeaan, die zijn lange politieke loopbaan begon bij de KVP-jongerenorganisatie i en eindigde als voorzitter en prominent lid van de Eerste Kamer. Was ambtenaar in Brussel en werd vanaf 1977 in de CDA-Tweede Kamerfractie Europa- en landbouwspecialist. Kreeg in Limburg, waar men sprak van 'Us Reneke', altijd veel voorkeurstemmen. In 1986 staatssecretaris voor Europese Zaken in het kabinet-Lubbers II i. Moest twee jaar later noodgedwongen opstappen vanwege de uitkomst van de Paspoortenquête i. Keerde kort daarna terug in de Tweede Kamer, waarvan hij tot en met 1998 lid bleef. Als Eerste Kamerlid voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en in 2009-2011 Kamervoorzitter. Was in 2005-2008 tevens voorzitter van het parlement van de Raad van Europa.

CDA
in de periode 1977-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Pierre René Hubert Marie (René)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eys (gem. Wittem, Lb.), 14 december 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • staflid Kabinet van Europees commissaris ir. H. Vredeling te Brussel, van januari 1977 tot juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 juli 1986
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 14 juli 1986 tot 9 september 1988
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 november 1988 tot 19 mei 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 9 juni 2015
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 oktober 2009 tot 28 juni 2011

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/8)
 • lid Raad van Commissarissen Eureko Sigorta, vanaf 1 mei 2014
 • lid Raad van Commissarissen Ballast Nedam, vanaf 26 februari 2018

vorige (2/39)
 • voorzitter Raad van Advies 400 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland-Turkije in 2012
 • adviseur internationale zaken Provincie Limburg, van 2019 tot januari 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 6 oktober 2009 tot 28 juni 2011
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 6 oktober 2009 tot 28 juni 2011

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • erevoorzitter Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
 • ambassadeur provincie Limburg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Was na 1988 woordvoerder buitenlandse zaken (europese samenwerking) en landbouw
 • Was in 1992 samen met Joost van Iersel woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Goedkeuringswet Verdrag van Maastricht

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde in 1986-1988 namens Nederland de onderhandelingen in de E.G. over de Europese begroting en over verdere uitbouw van de interne markt (in de eerste helft van 1986 was Nederland voorzitter van de E.G.).
 • Een door hem en minister Nijpels in de Tweede Kamer met succes verdedigd wetsvoorstel tot goedkeuring van een verdrag met Duitsland over de Eems-Dollard werd in 1991 ingetrokken, vanwege bezwaren in de Eerste Kamer.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1986 de wet tot goedkeuring van de op 17 februari 1986 te Luxemburg en 28 februari 1986 te 's-Gravenhage ondertekende Europese Akte tot stand. In de Akte worden wijzigingen aangebracht in de EG-verdragen en worden regels van de Europese Politieke Samenwerking verdragsmatig vastgelegd. De in december 1974 op de topconferentie van Parijs informeel ingestelde Europese Raad krijgt een formele grondslag. Daarnaast worden afspraken vastgelegd over verdere stappen naar een gemeenschappelijke interne markt, over de sociale politiek, de economische en sociale samenhang en over versterking van het gemeenschappelijke onderzoeks- en technologiebeleid. (19.626)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/8)
 • Werd in september 1990, na het aftreden van minister Braks, genoemd als staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Na verzet vanuit de PvdA tegen deze nieuwe post en tegen zijn kandidatuur, trok hij zich terug als kandidaat.
 • Werd op 6 oktober 2009 bij enkelvoudige kandidaatstelling tot Eerste Kamervoorzitter gekozen. Van de 70 stemmen werden er 65 op hem uitgebracht. Drie stemmen waren blanco en twee ongeldig.
 • In 2022 berichtten De Volkskrant en NRC dat hij jarenlang door de AIVD werd geobserveerd, omdat hij contacten onderhield met een Russische spion en twee leden van het Russische parlement. Al dan niet bedoeld was hij een behartiger van Russische belangen. De contacten vloeiden volgens hem voort uit zijn voorzitterschap van de Raad van Europa, en die bleven bestaan ook nadat die functie was beëindigd.

verkiezingen
 • Was in 1967 en 1972 KVP-kandidaat voor de Tweede Kamer

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Us Reneke" (bijnaam die zijn Limburgse kiezers hem gaven)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.