Mr. V.N.M. (Virginie) Korte-van Hemel

foto Mr. V.N.M. (Virginie) Korte-van Hemel
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholieke advocate, die via de gemeentepolitiek van Bussum en het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor het CDA staatssecretaris werd van Justitie in de eerste twee kabinetten-Lubbers en was onder meer belast met vreemdelingenbeleid. Kreeg onder meer de maken met de toestroom van Tamils en Koerden en daarnaast met forse bezuinigingen op het gevangeniswezen. Bracht een nieuwe Wet op het Nederlanderschap tot stand, waardoor naturalisaties niet meer bij afzonderlijke wet behoeven te worden geregeld. Eindigde haar loopbaan na een kortstondig lidmaatschap van de Eerste Kamer als buitengewoon lid van de Raad van State.

CDA
in de periode 1977-1999: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, staatsraad in buitengewone dienst

1.

Voornamen (roepnaam)

Virginie Norbertina Maria (Virginie)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
V.N.M. van Hemel

geboorteplaats en -datum
Bergen op Zoom, 8 mei 1929

overlijdensplaats en -datum
Bussum, 3 april 2014

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • wethouder van Bussum, van 1 september 1970 tot 3 september 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1977 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 september 1981 tot 16 september 1982
 • staatssecretaris van Justitie (belast met het vreemdelingenbeleid, jeugdbescherming en het gevangeniswezen), van 8 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 1 november 1992
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 november 1992 tot 1 juni 1999

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met de behandeling van aangelegenheden van zaken die lagen op het terrein van 1. de hoofdafdeling privaatrecht, 2. de jeugdbescherming, 3. delinquentenzorg (gevangeniswezen, psychopatenzorg en reclassering), 3. het vreemdelingenbeleid, 4. Gratiebeleid, 5. de afdeling internationale rechtshulp, 6. de afdeling bijzondere wetten en 7. het notariaat. Ten aanzien van de wetgeving direct verband houdend met voornoemde beleidsterreinen of liggend op het terrein van het personen- of familierecht werd haar (mede)verantwoordelijkheid van geval tot geval bepaald.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid bestuur Instituut voor doven te Sint-Michielsgestel, omstreeks 1992
 • lid Nederlands Nationaal Comité voor het Internationaal Jaar voor het Gezin 1994, vanaf 1993

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 5 november 1982
 • adviserend lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van februari 1992 tot november 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie-aangelegenheden (jeugd- en familierecht, hoofdstuk justitie in de Grondwet), welzijnsbeleid, emancipatiebeleid en aangelegenheden inzake het defensiepersoneel
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met justitie en defensie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Bracht in 1986 samen met de ministers Van den Broek en Brinkman de Nota Vreemdelingenbeleid uit. Vanwege de toenemende stroom asielzoekers worden maatregelen aangekondigd om de asielprocedures te verkorten en om economische vluchtelingen te weren. De nota gaat onder meer in op het asielbeleid in relatie tot het algemene vreemdelingenbeleid en de opvang en begeleiding (huisvesting, bemiddeling, bijstand, medische voorzieningen) van vluchtelingen, asielgerechtigden en asielzoekers. (19.637)
 • Diende in 1989 een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet in. Het wetsvoorstel werd in 1992 door minister Hirsch Ballin ingetrokken. (21.018)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/8)
 • Bracht in 1989 samen met minister Korthals Altes een (nood)wet (Stb. 6) tot stand die verzekerde bewaring van asielzoekers op Schiphol-oost mogelijk maakte (20.972)
 • Bracht in 1989 samen met minister Korthals Altes een wet (Stb. 482) tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid tot stand. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden, dan wel een vrijheidsstraf van waarvan het onvoorwaardelijke deel minder is dan zes maanden, kan door de rechter worden omgezet in een verplichting tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte (taakstraf). Een voorwaardelijke vrijheidsstraf van minder dan zes maanden kan eveneens worden omgezet in een taakstraf. Er worden regels gesteld over het aantal als straf te verrichten uren en aan de aard van de werkzaamheden. Bij niet naar behoren uitvoeren van de taakstraf kan deze op vordering van het OM alsnog in een geheel of gedeeltelijke vrijheidsstraf worden omgezet. (20.074)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was advocaat en gedeputeerde van Noord-Holland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.