Drs. M.B. (Maarten) Engwirda

foto Drs. M.B. (Maarten) Engwirda
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sympathieke en bescheiden parlementarier van D66 die in 1982 zijns ondanks de voorman werd van de partij die toen op sterven na dood leek. Zoon van een huisarts. In 1971 op 28-jarige leeftijd Tweede Kamerlid en, na gedwongen vertrek in 1972, in 1977 opnieuw gekozen. Was vooral deskundig op financieel-economisch gebied. Leek niet in de wieg gelegd voor het leiderschap, maar slaagde er wonderwel in de fractie te bevrijden van de frustraties, opgelopen tijdens het mislukte avontuur van het kabinet-Van Agt/Den Uyl i. Was lid van de parlementaire enquêtecommissies RSV i en paspoort i. Bij zijn collega's gewaardeerd voorzitter van de Kamercommissie voor de rijksuitgaven. Was zes jaar lid van de Rekenkamer en vijftien jaar lid van de Europese Rekenkamer.

D66
in de periode 1971-2011: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Rekenkamer, politiek leider

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Maarten Boudewijn (Maarten)

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 2 juni 1943

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972
 • ambtenaar afdeling energiebeleid, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1973 tot 1974
 • medewerker IEA (Internationaal Energie Agentschap) te Parijs, van 1975 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 september 1989
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 december 1982 tot 26 mei 1986
 • lid Algemene Rekenkamer, van 1 oktober 1990 tot 1 januari 1996 (benoemd bij K.B. van 14 augustus 1990)
 • lid Rekenkamer van de Europese Unie, van 1 januari 1996 tot 1 januari 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/13)
 • lid curatorium postdoctorale accountantsopleiding Universiteit van Amsterdam
 • lid bestuur Stichting voor Overheidsinformatievoorziening

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid parlementaire enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 maart 1983 tot 24 november 1987
 • lid bijzondere commissie voor het paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 mei 1988 tot 13 september 1989 (op 14 juni 1988 werden aan deze commissie enquêtebevoegdheden verleend)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/7)
 • Interpelleerde op 23 maart 1983 minister Van Aardenne over een gouden handdruk aan de heer Stikker
 • Interpelleerde op 14 februari 1985 de ministers Van den Broek en Braks over een voorgenomen bezoek van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij aan Iran
 • Interpelleerde op 3 december 1987 minister De Korte over WIR-overschrijdingen

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Veroorzaakte in november 1997 opschudding toen een radio-uitzending hem als bron aandroeg voor de stelling dat 70 procent van de europarlementariërs misbruik maakt van de reiskostenregeling. Onderzoek van de Europese Rekenkamer had echter aan het licht gebracht dat 69 procent van de leden van het Comité van de Regio's (een kleiner EU-orgaan) hun reiskosten onterecht declareerde.
 • Leverde in november 2005 felle kritiek op de manier waarop minister Zalm van Financiën onderhandelde over een verlaging van de Nederlandse miljardenbijdrage aan de begroting van de Europese Unie. Berekende dat de Nederlandse netto-bijdrage niet 190 euro is (het cijfer van Zalm), maar 109 euro, omdat Zalm onterecht de douaneheffingen zou tellen bij de afdrachten aan Brussel.

uit de privésfeer
 • Komt uit een liberaal milieu
 • Zijn echtgenote was secretaris generaal van het CPME (Comité Permanente des Médecins Européens)
 • Zijn vader overleed in 1959 op 56-jarige leeftijd

anekdotes en citaten
 • Zei in 1986 bij de behandeling van de Mediawet: "Terwijl hoog boven ons de komeet van Halley op een afstand van vijfhonderd kilometer gefotografeerd wordt door de Europese satelliet Giotto, steekt in Nederland minister Brinkman als een moderne Hans Brinkers een dapper vingertje in de ether-dijk."

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Economische Zaken, september 1981 (geweigerd)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser. "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Elsevier, 27 mei 1989
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.