J.C.C. den Beer Poortugael

foto J.C.C. den Beer Poortugael
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RKD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberale infanterie-officier die als publicist actief deelnam aan discussies over de Nederlandse defensie. Werd na het overlijden van De Roo van Alderwerelt i in het door zijn vriend Kappeyne van de Coppello i geleide kabinet minister van Oorlog. Keerde na zijn ministerschap terug naar het leger. Daarna ruim twintig jaar staatsraad. Publiceerde over het oorlogsrecht. Werd in 1903 in de adelstand opgenomen.

liberaal
in de periode 1879-1913: minister, lid Raad van State

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacobus Catharinus Cornelis

geboorteplaats en -datum
Leiden, 1 februari 1832

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 januari 1913

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/16)

 • minister van Oorlog, van 15 februari 1879 tot 20 augustus 1879
 • inspecteur van het militair onderwijs, van 1 september 1885 tot 1 december 1887
 • commandant derde divisie infanterie te Breda, van 1 december 1887 tot 1 mei 1889
 • commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord- en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en Nieuwe Maas), van 1 mei 1889 tot 1 augustus 1892
 • lid Raad van State, van 1 augustus 1892 tot 30 januari 1913 (benoemd bij K.B. van 30 juli 1892)

officiersrangen (4/8)
 • luitenant-kolonel der infanterie, van 1 januari 1877 tot 15 oktober 1879
 • kolonel der infanterie, van 15 oktober 1879 tot 15 februari 1885 (03-10)
 • generaal-majoor der infanterie, van 15 februari 1885 tot juli 1892
 • luitenant-generaal der infanterie b.d., juli 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • regeringsgedelegeerde Vredesconferentie te 's-Gravenhage, 1899
 • regeringsgedelegeerde naar de conferentie van het Rode Kruis, 1906

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid afdeling Oorlog (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat, Handel en Nijverheid (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was al benoemd per 1 februari 1879, maar kon vanwege ziekte pas op 15 februari de eed afleggen

verkiezingen
 • Was in 1884 Tweede Kamerkandidaat in het district Breda; werd verslagen door de katholieken Des Amorie van der Hoeven en Schaepman.

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 15 januari 1903

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F.J. van den Branden en J.G. Frederiks, "Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde" (1888-1891)
 • H.L. Zwitser, "Beer Poortugael, jhr. Jacobus Catharinus Cornelis den (1832-1913)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 22
 • V. Klooster en B. Schoenmaker red., "De vredelievendste oorlogsman. Levensschets en dagboeknotities van generaal J.C.C. den Beer Poortugael (1832-1913)" (2022)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.