G.P. Booms

foto G.P. Booms
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberaal officier en militair publicist, die in het kabinet-Thorbecke III i een maand minister van Oorlog was. Trad af vanwege zijn overspannenheid. Bij zijn benoeming tot minister was hij door Thorbecke min of meer voor een voldongen feit geplaatst. Was voor en na zijn ministerschap chef van de Generale Staf. Weigerde in 1875 een nieuwe benoeming tot minister, omdat hij voorstander van afschaffing van de plaatsvervanging in het leger was.

liberaal
in de periode 1871: minister

1.

Voornamen

Gerardus Petrus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 29 oktober 1822

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 februari 1897

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • chef van de Generale Staf, van 1 augustus 1870 tot 4 januari 1871
  • minister van Oorlog, van 4 januari 1871 tot 28 januari 1871
  • chef van de Generale Staf, van 1 juli 1871 tot 1 april 1873 (eervol ontslagen op eigen verzoek)

officiersrangen (2/7)
  • kolonel der infanterie, van 8 juni 1869 tot 24 juni 1871
  • generaal-majoor, vanaf 24 juni 1871

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Publiceerde veel over krijgskundige onderwerpen
  • Nam ontslag als minister vanwege gezondheidsredenen (overspannenheid). Aan dat ontslag lag ook een meningsverschil met Thorbecke ten grondslag. Booms vond dat deze hem onvoldoende steun gaf bij zijn plannen tot hervorming van de defensie.

uit de privésfeer
  • Nam in 1857 in Franse dienst deel aan de expeditie naar Klein-Kabylië (Algerije)

niet-aanvaarde politieke functies
  • minister van Oorlog, juni 1868 (geweigerd omdat hij anders dan het kabinet voorstander van afschaffing van de plaatsvervanging was)
  • minister van Oorlog, 1875 (geweigerd omdat hij anders dan het kabinet voorstander van afschaffing van de plaatsvervanging was)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.