Mr.Dr. J.A.M. van Buuren

foto Mr.Dr. J.A.M. van Buuren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Topambtenaar in Nederlands-Indië, die als partijloze ingenieur minister van Waterstaat werd in het vierde kabinet-Colijn i. In Nederlands-Indië een voortvarend bezuiniger, die met veel energie leiding gaf aan het departement van Verkeer en Waterstaat. Gold als minister als één van de zwakste schakels in het kabinet en werd in het opvolgende vijfde kabinet-Colijn, dat grotendeels uit technocraten bestond, niet gehandhaafd. Had in 1938 wel de Electriciteitswet tot stand gebracht.

partijloze liberaal
in de periode 1937-1939: minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Antonius Marie

geboorteplaats en -datum
Schiedam, 8 augustus 1884

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 april 1970

2.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • directeur departement van Burgerlijke Openbare Werken te Buitenzorg (Ned.-Indië), van 3 mei 1930 tot 1 januari 1934 (benoemd in januari 1930)
 • directeur departement van Verkeer en Waterstaat te Buitenzorg (Ned.-Indië), van 1 januari 1934 tot juni 1937 (vanaf augustus 1934 tevens belast met het mijnwezen)
 • verlof in Nederland, 1937
 • minister van Waterstaat, van 24 juni 1937 tot 25 juli 1939
 • ambteloos, vanaf 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

adviseur Centraal Bureau Defensieschade, omstreeks 1946

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Benoemde in maart 1938 de sociaaldemocraat prof.dr. J. Goudriaan, onderdirecteur van Philips, tot president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen
 • Kreeg in de Eerste Kamer veel kritiek op zijn beleid ten aanzien van het bestrijden van zgn. wilde bussen. Een door hem in december 1938 verdedigd noodwetje werd ondanks die kritiek met 19 tegen 14 stemmen aangenomen. Regeringsfractie CHU stemde met uitzondering van één lid, samen met SDAP (met uitzondering van twee leden) en NSB en VDB, tegen.
 • Diende in 1938 de ontwerp-Wet Autovervoer Personen in. De wet werd door minister Albarda in het Staatsblad gebracht.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1938 de Electriciteitswet tot stand, die bepaalde dat elektriciteitslevering zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven diende te geschieden. Voor levering van stroom vanuit het buitenland was in het vervolg een vergunning nodig. Het wetsvoorstel was in 1936 ingediend door minister Van Lidth de Jeude.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bezuinigde als hoofd van het Indische departement van Verkeer en Waterstaat sterk op het elektriciteitswezen, de mijnbouw en het spoorbedrijf. Hij trok tevens de B-schaal van het Bezoldigingsbesluit in, waardoor vooral de Indo-Europese ambtenaren werden getroffen.
 • De katholieken maakten na de formatie bezwaar tegen zijn benoeming toen bleek dat hij gehuwd was geweest met een tweemaal gescheiden vrouw. Ze moesten er in berusten dat zijn ministerschap niet kon worden teruggedraaid.
 • Keerde in juli 1939 niet terug als minister in het vijfde kabinet-Colijn, omdat hij (met Slotemaker de Bruïne) als een zwakke bewindspersoon werd gezien. De liberaal Van Lidth de Jeude drong als ministerskandidaat aan op zijn vertrek en volgde hem op.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1938, 1956

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.