Mr. J.L.H.A. (Louis) baron Gericke van Herwijnen

foto Mr. J.L.H.A. (Louis) baron Gericke van Herwijnen
bron: M.W. Jurriaanse
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hoffelijke en nauwgezette katholieke bewindsman en diplomaat. Geboren in Dillenburg en zoon van de Gouverneur van Limburg. Was in Leiden leerling van Thorbecke i, die hem later diverse malen aanzocht als minister. Werd dit pas in 1871 in Thorbecke's laatste kabinet i. Begon zijn loopbaan als ambtenaar en was daarna diplomaat in Parijs en Brussel. Keerde na zijn ministerschap terug naar Brussel en bleef daar tot zijn tachtigste de Nederlandse gezant. Stond in Brussel in hoog aanzien en had goede contacten met het Belgische hof.

liberaal
in de periode 1871-1874: minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Joseph Louis Heinrich Alfred (Louis)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dillenburg (Nassau, Dld.), 18 februari 1814

overlijdensplaats en -datum
Brussel (België), 26 mei 1899

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • minister van Buitenlandse Zaken, van 18 januari 1871 tot 27 augustus 1874
 • ambteloos, van augustus 1874 tot april 1875 (pensioen f 4000 per jaar)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, van april 1875 tot april 1895 (benoemd bij K.B. van 17 januari)

ambtstitel
 • minister van staat, van 19 april 1895 tot 26 mei 1899

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, van 9 augustus 1866 tot 1897

afgeleide functies, presidia etc.
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, omstreeks november 1873

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1871 samen met minister Jolles de Consulaire Wet (Stb. 91) tot stand. Deze regelt de bevoegdheden van consulaire ambtenaren op het gebied van het opmaken van akten (bijvoorbeeld voor de burgerlijke stand) en het uitoefenen van rechtsmacht.
 • Bracht in 1872 de wet tot goedkeuring van het verdrag met Groot-Brittannië tot stand over Sumatra. Dit verdrag uit 1871 regelde de afstand van de Kust van Guinea (later Goudkust, Ghana) aan Groot-Brittannië en tevens het verkrijgen van de vrije hand om Sumatra verder aan het Nederlandse gezag te onderwerpen. Dit leidde korte tijd later tot de langdurige Atjeh-oorlog.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stond onder de gezanten te Brussel goed aangeschreven als diplomaat door zijn kennis, levenservaring en onverminderde ijver
 • Was succesvol in de onderhandelingen met België over de afkoop van de Scheldetol. Grote zorgzaamheid was daarbij geboden vanwege de Frans-Duitse oorlog.

uit de privésfeer
 • Tot Nederlander genaturaliseerd op 20 december 1815
 • Zijn vader werd op eigen verzoek bij K.B. nr. 62 van 7 februari 1833 verheven in de Nederlandse adelstand
 • Was in Leiden een leerling van Thorbecke

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1849 (werd nadien ook diverse keren als kandidaat genoemd)
 • minister van Buitenlandse Zaken, april 1888

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, van 18 februari 1814 tot 12 mei 1874
 • baron, vanaf 12 mei 1874

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.