S. (Simon) de Graaff

foto S. (Simon) de Graaff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Koloniale deskundige van protestanten huize die in drie kabinetten minister was. Was vanaf 1883 in Nederlands-Indië bestuursambtenaar en later directeur van het Binnenlands Bestuur en regeringscommissaris voor de reorganisatie van het bestuur van Indië. Volgde in 1919 Idenburg i op als minister van Koloniën en behield die functie in het volgende kabinet. Kreeg toen de bijnaam 'Simon de Leugenaar', vooral vanwege zijn ongelukkige optreden rond de exploitatie van olievelden in Djambi. Bracht in 1922 de Bestuurshervormingswet tot stand en in 1925 de Wet op de Indische Staatsinrichting. Keerde in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III i terug als minister. Gold als een tamelijk behoudende en nogal precieze administrateur.

conservatief (protestants)
in de periode 1919-1933: minister

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lisse, 24 augustus 1861

overlijdensplaats en -datum
Oegstgeest, 2 oktober 1948

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief, protestants-christelijk

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/16)

 • ambteloos, van 1 februari 1915 tot 13 november 1919
 • minister van Koloniën, van 13 november 1919 tot 4 augustus 1925
 • ambteloos, van 4 augustus 1925 tot 10 augustus 1929
 • minister van Koloniën, van 10 augustus 1929 tot 26 mei 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie inzake nieuwe landrenteregeling, vanaf 1892
 • lid Staatscommissie inzake de verdediging van Nederlands-Indië (Staatscommissie-Heemskerk), van 6 mei 1912 tot juni 1913

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Verdedigde in oktober 1923 samen met de ministers Westerveld, Colijn en Van Karnebeek zonder succes de ontwerp-Vlootwet in de Tweede Kamer. Dat ontwerp behelsde de bouw van een marinevloot met een kern van zestien onderzeeboten, twee kruisers, twee onderzeebootmijnenleggers, twaalf jagers en vier flottieljevaartuigen, alsmede honderd vliegtuigen. De kosten hiervan werden over zes jaar verdeeld. Het wetsvoorstel werd met 50 tegen 49 stemmen verworpen.
 • Benoemde in 1931 jhr. B.C. de Jonge tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, nadat hij zich in het kabinet (en tegenover de koningin) had verzet tegen een benoeming van Colijn

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 1924 de Wet tot oprichting van de N.V. Billitonmaatschappij tot stand, een gemengd bedrijf van staat en Biliton dat concessie kreeg voor de exploitatie van de tinwinning in Nederlands-Indië.
 • Bracht in 1925 de Wet op de Indische Staatsinrichting tot stand, die het Regeringsreglement uit 1854 verving. De Volksraad kreeg een wetgevende bevoegdheid. Door de wet werd het aantal leden van de Volksraad uitgebreid (maar voorlopig bleven - door aanneming van een amendement-Feber - Europeanen in de meerderheid). Er kwam een College van Gedelegeerden uit de Volksraad voor de dagelijkse wetgevende arbeid. De minister kon aanbevelingen doen aan de Gouverneur-Generaal.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1928 schreef hij onder pseudoniem een reeks artikelen in "De Tijd" waarin hij zich keerde tegen de opvattingen van Colijn over diens koloniale voorstellen. Zo wees hij het terugdringen van de rol van de Volksraad en de instellingen van federale 'volksraden' af.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Simon de Leugenaar" (volgens Tilanus bijnaam die voortkwam uit de geringe kennis van Kamerleden over koloniale zaken)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.