Mr. J. (Jo) Meynen

foto Mr. J. (Jo) Meynen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Gereformeerde ondernemer, die als bekwaam organisator na de oorlog eerst korte tijd S.G. en daarna minister van Oorlog was. Zoon van een predikant. Was in 1945 de enige antirevolutionair die toetrad tot het kabinet-Schermerhorn i, maar deed dat niet als vertegenwoordiger van die partij. Als minister van Oorlog was hij verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië. Maakte carrière bij de Algemene Kunstzijde Unie, waarvan hij later president-directeur werd. Was onder meer bestuurder van de VU en vicevoorzitter van de Christelijke werkgeversorganisatie.

ARP
in de periode 1945-1946: minister, secretaris-generaal

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes (Jo)

geboorteplaats en -datum
Winsum (Baarderadeel), 13 april 1901

overlijdensplaats en -datum
Velp (gem. Rheden), 13 februari 1980

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • waarnemend secretaris-generaal ministerie van Oorlog, van april 1945 tot 25 juni 1945
 • minister van Oorlog, van 25 juni 1945 tot 3 juli 1946
 • voorzitter Raad van Bestuur AKU (Algemene Kunstzijde Unie), van 1 juli 1947 tot 1 mei 1960
 • plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur N.V. AKU (Algemene Kunstzijde Unie), van 1 mei 1960 tot 1 juni 1962
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. AKU (Algemene Kunstzijde Unie), van 1 juni 1962 tot 1 juni 1966
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. AKZO, van 1 juni 1966 tot 1 mei 1971 (na samengaan AKU met KZO, Koninklijke Zout Oregon)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/27)

 • lid bestuur Nederlands Bijbelgenootschap
 • president European Foundation for Management Development

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Was verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië. Bevorderde de aanwerving van vrijwilligers.
 • Benoemde per 1 november 1945 luitenant-generaal H.J. Kruls tot chef van de Generale Staf
 • Diende in 1946 de ontwerp-Wet dienstplichtvoorzieningen in. Behalve voorlopige maatregelen over keuring en legersterkte moest dit uitzending van dienstplichtigen naar Nederlands-Indië mogelijk maken. Het voorstel werd in 1947 door minister Fiévez in het Staatsblad gebracht. (195)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1944 door prins Bernhard belast met het formeren en encadreren van de Binnenlandse Strijdkrachten tot legereenheden onder geallieerd commando
 • Werd in april 1947 genoemd als mogelijke opvolger van Van Mook als hoogste gezagdrager in Nederlands-Indië, maar weigerde in mei 1947 een benoeming

uit de privésfeer
 • Jeugdvriend van W.F. de Gaay Fortman
 • Was in de Tweede Wereldoorlog leider van een verzetsgroep (pilotenhulp)
 • Zijn schoonvader was rector van het Christelijk Lyceum te Arnhem

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Oorlog en Marine, maart 1951 (tijdens informatie-Romme; op advies van partijleider Schouten)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • M.C.J. Jehee, "Mr. J. Meynen (1901-1980). Minister van Oorlog in het kabinet Schermernhorn-Drees (1945-1946)", scriptie RU Leiden (1994)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.