Ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings

foto Ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Enthousiaste Limburgse CDA'er, die jong Tweede Kamerlid was, daarna lid van het Europees Parlement en vervolgens minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende i. Ging al als achtjarige met zijn vader mee naar raadsvergaderingen en was op zijn twintigste zelf raadslid in Valkenburg. Als Tweede Kamerlid woordvoerder verkeer en buitenlandse zaken en in het Europees Parlement rapporteur over de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Als minister van Verkeer en Waterstaat voortvarend bij plannen tot vergroting van de wegcapaciteit. Diende een wetsvoorstel in om ter vervanging van belasting van autobezit kilometerbeprijzing in te voeren, maar dat werd niet afgehandeld. Stapte in 2010 vrij onverwacht uit de politiek en werd per 1 april 2011 directeur van de KLM. Van 1 juli 2013 tot 16 oktober 2014 was hij daarvan president-directeur.

CDA
in de periode 1998-2010: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Camiel Martinus Petrus Stephanus (Camiel)

geboorteplaats en -datum
Valkenburg (Lb.) (gem. Valkenburg-Houthem), 16 september 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 20 juli 2004
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 2004 tot 22 februari 2007
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Raad van Bestuur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), belast met de vrachtdivisie, van 1 april 2011 tot 1 juli 2013
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), van 1 juli 2013 tot 16 oktober 2014
 • non-executive lid bestuur American Express Global Travel, van januari 2015 tot januari 2017
 • lid directie investeringsmaatschappij Knighthood Capital (gevestigd op Malta), vanaf juni 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister (tot 23 februari 2010) in het bijzonder belast met het beleid over wegen, het hoofdrailnet (vervoer en beheer), het goederenvervoer over spoor en weg, luchtvaart en Schiphol, de havens van Rotterdam en Amsterdam (Mainport Rotterdam) en grote projecten (HSL-Zuid, Betuweroute)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Commissarissen Bonaire International Airport, vanaf 1 augustus 2021

vorige (2/5)
 • lid Raad van Advies investeringsmaatschappij Knighthood Capital, van 2018 tot 2019
 • lid bestuur VNO-NCW

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van augustus 1998 tot maart 2007
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, van 1 oktober 2002 tot maart 2007

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid aanvankelijk vooral bezig met verkeer en waterstaat, en was later woordvoerder buitenlandse zaken
 • Diende in 2000 samen met Gerrit Valk (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in betreffende het telefoneren vanuit de auto. Dit voorstel werd in 2002 ingetrokken, omdat het kabinet met een regeling kwam. (27.202)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/12)
 • Bereikte in 2009 samen met minister Cramer overeenstemming met de regio Utrecht over aanpak van de Ring Utrecht (verbreding van de A27 en de A12 en verbetering van de Noordelijke Randweg Utrecht.
 • Bracht in 2009 met minister Cramer en staatssecretaris Huizinga een brief uit inzake het kabinetsbesluit over de ontwikkeling van Almere tot vijfde stad van Nederland. Tot 2030 moeten er 60.000 nieuwe woningen komen. Er wordt daarnaast geïnvesteerd in natuur, recreatie en onderwijs. Spoor- en wegverbindingen worden verbeterd.
 • Bracht in 2009 samen met minister Cramer de Luchtvaartnota ('een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie') uit. Hierin staat een beleidsagenda voor de luchtvaart. Het streven is te komen tot een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie en een duurzame leefomgeving. Optimale internationale bereikbaarheid door de lucht is daarvoor een voorwaarde. Internationale samenwerking moet de netwerkkwaliteit van Nederland versterken. Luchthaven Schiphol is de eerste klimaatneutrale mainport van de wereld. Andere luchthavens worden eveneens duurzamer. Capaciteitsuitbreiding van Schiphol wordt gecombineerd met vermindering van geluidshinder. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol wordt in 2020 maximaal 510.0000, waarvan maximaal 32.000 in de nacht. Op andere vliegvelden (Eindhoven en Lelystad) worden dat er 70.000. Er komt een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Er komen convenanten over hinderbeperking en betere omgevingskwaliteit. (31.936)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 2009 de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (Stb. 189) tot stand. Hierdoor kunnen wegprojecten waarvan de besluitvorming vooral door problemen rond de luchtkwaliteit is vertraagd of stil is komen te liggen, alsnog versneld worden uitgevoerd. De onderzoekslast voor de besluitvorming over wegprojecten wordt vereenvoudigd. (31.721)
 • Bracht in 2010 een wet (Stb. 259) tot wijziging van de Wegenverkeerswet tot stand tot invoering van een alcoholslotprogramma voor alcoholovertreders. Bij zware alcoholovertreders werd voor een periode van twee jaar een alcoholslot in de auto ingebouwd. Dit apparaat zorgde ervoor dat de auto pas kon starten, nadat via een ademtest was vastgesteld dat het alcoholpromillage niet te hoog was. De bepalingen zijn in 2021 geschrapt en vervangen door een opvoedend programma en geschiktheidsonderzoek. (31.896)
 • Bracht in 2010 een wet (Stb. 744) tot wijziging van de Wegenverkeerswet tot stand, waardoor de minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid kreeg om nieuwe voertuigen in de categorie bromfietsen aan te wijzen en toe te laten tot het wegverkeer. Daardoor kon bijvoorbeeld de Segway als zodanig worden toegelaten. (32.225)

op het gebied van de EU
 • Diende in december 2004 een rapport in over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Op Eurlings kritische rapport kwamen 525 wijzigingsvoorstellen van zijn collega-europarlementariërs, waarna comprommissen werden bereikt over de wijziging van dertig passages die de strenge toon van het rapport afzwakken. Eurlings' stellingname dat Turkije eerst aan politieke criteria voor toetreding moet voldoen voordat over andere zaken gesproken kan worden, haalde het niet.
 • Leidde een EP-delegatie die in Turkije het proces tegen de schrijver Orhan Pamuk onderzocht; Pamuk werd beschuldigd van "belediging van de Turkse nationale identiteit" wegens de aandacht die hij vestigde op de Armeense genocide in 1915. Het proces had moeten plaatsvinden op 16 december 2005, maar de Turkse rechter verdaagde de zitting tot februari 2006. Op 22 januari 2006 werd het strafproces door de Turkse overheid geannuleerd.
 • Diende in september 2006 een rapport in over de voortgang die Turkije boekte op weg naar lidmaatschap van de Europese Unie. Het verslag is uiterst kritisch over de naleving van de mensenrechten en spreekt teleurstelling uit over het feit dat de vooruitgang traag verloopt

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 van CDA-leider en premier Balkenende het verzoek om bij de Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker op te treden. Hij hield echter vast aan zijn eerdere voornemen om vanwege privéredenen de politiek te verlaten.
 • Vertrok voortijdig bij KLM als president-directeur; er was binnen KLM al langere tijd kritiek op zijn optreden

uit de privésfeer
 • Kwam in 2015 in opspraak door een mishandeling in Valkenburg. Trof in 2017 een schikking met Justitie om aan vervolging te ontkomen. Bood in december 2017 in een interview met NRC Handelsblad excuses aan voor zijn gedrag.
 • Zijn vader, M.J.A. Eurlings, was Gedeputeerde van Limburg en burgemeester van Valkenburg aan de Geul

verkiezingen
 • Werd in 1998 met voorkeurstemmen gekozen; behaalde 24.000 stemmen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Us Camielke" (door Limburgers gegeven bijnaam)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • Algemeen Dagblad, 8 juni 2004
 • Alain van der Horst, "Via Turkije naar Den Haag", HP/De Tijd, 6 januari 2006
 • Wouter Bax, "Altijd haantje-de-voorste. Profiel Camiel Eurlings", Trouw, 'de Verdieping', 25 april 2008
 • Paul van der Steen en Oscar Vermeer, "Op weg naar boven", NRC Weekblad, 13-19 februari 2010
 • Sonny Motké, "Camiel. Opkomst en ondergang van een zondagskind" (biografie, 2019)
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.