Dr. M.I. (Mariëtte) Hamer

foto Dr. M.I. (Mariëtte) Hamer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Sicco van Grieken
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit het onderwijs afkomstige sociaaldemocrate, die ruim drie jaar (2008-2011) de PvdA-Tweede Kamerfractie leidde. Na lerares en directeur volwasseneneducatie te zijn geweest, onder meer hoofd van de afdeling strategisch beleid en beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Werd in 1998 één van de onderwijswoordvoerders van de PvdA-fractie en gaf de aanzet tot het parlementaire onderzoek naar onderwijsvernieuwingen i. Later hield zij zich bezig met arbeidsmarkt en ontslagbescherming. Was verder anderhalf jaar waarnemend partijvoorzitter en enige tijd fractiesecretaris. Was lid van het Kamerpresidium. Door haar dossierkennis sterk in onderhandelingen en debatten, maar geen bevlogen spreker. Was acht jaar (2014-2022) voorzitter van de Sociaal-Economische Raad i. Is nu regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

PvdA
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, voorzitter SER

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Mariëtte Iris (Mariëtte)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 7 juni 1958

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 10 september 2014
 • waarnemend voorzitter PvdA, van 5 september 2000 tot 16 maart 2001 (na het aftreden van Marijke van Hees)
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 januari 2008 tot 22 april 2008 (vanwege ziekte van Jacques Tichelaar)
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 april 2008 tot 10 juni 2010
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), van 10 september 2014 tot 1 april 2022
 • regeringscommissaris aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, vanaf 1 april 2022

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 12 mei 2021 tot 2 september 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Raad van Toezicht RDW, vanaf 1 juni 2018
 • voorzitter Commissie onderzoek uithuisplaatsingen in relatie tot de toeslagenaffaire, vanaf 1 februari 2023

vorige (2/11)
 • vicevoorzitter Raad van Advies Charter Diversiteit
 • lid Raad van Advies Instituut GAK

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf november 2010
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 10 september 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Was van augustus tot oktober 2005 voorzitter van de werkgroep Nationale Europa Discussie, een gezamenlijk project van de Tweede Kamer en de regering die een brede maatschappelijke discussie (BMD) over Europa moest vormgeven. Het houden van een BMD kreeg daags na het referendum over de Europese Grondwet een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (motie-Van Bommel, 2 juni 2005). Nadat in september 2005 de VVD aangaf niet mee te werken, en Hamers eigen PvdA zei dat de Tweede Kamer voor een dergelijke discussie niet moest samenwerken met de regering, concludeerde Hamer op 12 oktober 2005 dat er onvoldoende draagvlak bestond voor de BMD.
 • Diende in 2005 samen met Fenna Vergeer (SP), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. Sinds 2006 wordt het voorstel medeverdedigd door Jasper van Dijk (SP), Dibi (GroenLinks) en Pechtold (D66). In 2010 werd Van der Ham medeverdediger in plaats van Pechtold en nam ook Kraneveldt-van der Veen (PvdA) mede de verdediging op zich. (30.417)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over regels inzake een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering). Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.479)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 12 mei 2021 van de Tweede Kamer de opdracht te onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Zij bracht op 22 juni 2021 eindverslag uit, waarin de aanbeveling werd gedaan dat Rutte (VVD) en Kaag (D66) een concept-stuk gaan schrijven, als aanzet tot onderhandelingen. Daarin moeten aan de orde komen: ongelijkheid in onderwijs en arbeidsmarkt, verduurzaming van de economie, hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel, de woningmarkt, het stikstofbeleid, veiligheid, Europa en het zorgstelsel. De onderhandelingen dienen half augustus te beginnen.
 • Kreeg op 23 juni 2021 van de Tweede Kamer de opdracht de fractievoorzitters van VVD en D66 een document op hoofdlijnen te laten schrijven opdat coalitieonderhandelingen gericht op het vormen van een meerderheidscoalitie kunnen worden gevoerd. Bracht op 2 september 2021 eindverslag uit. Daarin schreef zij dat er geen overeenstemming was over onderhandelingen over een meerderheidscoalitie. Daarmee komt automatisch een minderheidsvariant in beeld, waarvoor er een informateur van VVD-huize dient te komen. Gedacht wordt aan een kabinet met VVD, D66 en/of CDA, met vruchtbare samenwerking in de Staten-Generaal. Aan formeren langs lijnen van de inhoud was zij nauwelijks toegekomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Amsterdam-West (Overtoomse Veld)

verkiezingen
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Claudia Kramer, "Een ouderwetse sociaal-democratische diesel", NRC Handelsblad, 28 januari 2008
 • Cynthia van Gorp en Ingrid Weel, "Enige die PvdA-fractie kan leiden", Trouw, 20 februari 2008
 • Coen Verbraak, "'Den Uyl was een ploeteraar, Daar hou ik van. Ik hou van mensen in de modder", Volkskrant Magazine, 11 april 2009
 • Joost Oranje, "'Onverstoorbaar, dat ben ik'", NRC Weekblad, september 2009
 • Dick Hofland, "Het hart van Hamer klopt rood", Nederlands Dagblad, 14 september 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.