A.B. (Ab) Harrewijn

foto A.B. (Ab) Harrewijn
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sociaal voelende predikant die via de CPN i bij GroenLinks terecht kwam, waarvoor hij vier jaar Kamerlid was. Was werkzaam als industriepredikant. Zette zich met gedrevenheid in voor mensen aan de 'onderkant' van de samenleving, zoals daklozen, verslaafden, bijstandsgerechtigden en werklozen. Door die authentieke betrokkenheid ook buiten eigen kring gewaardeerd. Overleed op betrekkelijk jonge leeftijd kort voor de verkiezingen van 2002, waarbij hij nog kandidaat was.

GroenLinks
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Albert Bastiaan (Ab)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Giessen-Nieuwkerk (nu Giessendam), 22 november 1954

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 13 mei 2002

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), van 1 oktober 1976 tot 15 juni 1991
 • GroenLinks, vanaf 1 juli 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • industriepredikant te Amsterdam, van 1 september 1983 tot 1 september 1994
 • zelfstandig adviseur armoede-/dakloosheidsprojecten, van 1 september 1994 tot 1 januari 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 13 mei 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • projectleider "'t Groene Sticht", vanaf november 1998 (nog in 2002)
 • lid Volkshuisvestelijk Platform, Mitros Wonen, van 1998 tot 2002

afgeleide functies, presidia etc.
lid Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (voor vredesoperaties) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 april 1999 tot 17 oktober 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met defensie en sociale zaken
 • Diende in 2001 met zijn fractiegenoot Paul Rosenmöller een initiatiefwetsvoorstel in om ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. In 2006 loodsten Kees Vendrik en Gerda Verburg (CDA) het wetsvoorstel door het parlement. De wet (Stb. 286) kreeg als citeertitel de Wet-Harrewijn. (28.163)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stond in 2002 als elfde op de kandidatenlijst van GroenLinks
 • Overleed ten gevolge van een herseninfarct
 • In 2003 is de Ab Harrewijn Prijs ingesteld voor initiatieven gericht op 'de onderkant van de samenleving'

uit de privésfeer
Zijn vader was directeur van een installatiebedrijf en wethouder van Giessenburg (voor de ARP)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.