Mr. B.O. (Boris) Dittrich

foto Mr. B.O. (Boris) Dittrich
bron: D66
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Boris Dittrich (1955) is sinds 11 juni 2019 lid van de D66-Eerste Kamerfractie. Hij was eerder in de jaren 1994-2006 Tweede Kamerlid. In de periode 2003-3006 was hij fractievoorzitter. Voor hij Kamerlid werd, was hij advocaat en rechter bij de Arrondissementsrechtbank Alkmaar. In de Kamer hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met justitie en later ook met terreinen als werkgelegenheid, Antilliaanse zaken, medisch-ethische zaken, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, politie en integratie. Zette zich volop in voor de rechten van homo's en bracht vier initiatiefwetten tot stand. Na zijn Tweede Kamerlidmaatschap werkte hij bij Human Rights Watch. Is als Eerste Kamerlid woordvoerder justitie, binnenlandse zaken, buitenlands beleid en defensie, Europa en Koninkrijksrelaties.

D66
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Boris Ottokar (Boris)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 21 juli 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1981 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid raad deelgemeente Amsterdam-Zuid, van maart 1990 tot maart 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 30 november 2006
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 januari 2003 tot 3 februari 2006
 • advocaat-directeur bij Human Rights Watch in New York en Berlijn, van maart 2007 tot 1 oktober 2018 (op het gebied van LHBT-rechten)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • secretaris Vereniging van eigenaren Hondecoeterstraat 4-8, vanaf 1 mei 2019
 • voorzitter Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, vanaf 7 juli 2020

vorige (2/16)
 • lid Bestuur Prins Claus Fonds, van 2009 tot 2017
 • columnist "Fair Capital", vanaf 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 maart 2006 tot 30 november 2006
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 18 juni 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2002 met Theo Rietkerk (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor de vervolging van moord te laten vervallen. Als tweede ondertekenaar trad later Van Haersma Buma op. Het voorstel werd in 2005 wet (Stb. 595). (28.495)
 • Diende in 2003 samen met Femke Halsema (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de vaste boekenprijs. Door de vaste boekenprijs een wettelijke basis te geven, moet een breed en divers aanbod van boeken worden gewaarborgd. Als derde ondertekenaar trad later Van Nieuwenhoven (PvdA) op. Dit voorstel werd in 2005 wet (Stb. 600). (28.652)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad op 3 februari 2006 af als fractievoorzitter en politiek leider van D66, nadat er geen bredere steun (met name van de PvdA) was gekomen voor het afwijzen van een militaire missie (ISAF) naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij gaf toe met een crisis te hebben gedreigd om de PvdA te bewegen steun te geven aan die afwijzing. Hoewel niet aan de voorwaarden was voldaan die de PvdA had gesteld aan de missie, steunde die partij de beslissing van het kabinet.

uit de privésfeer
 • Zijn vader kwam in 1948 als asielzoeker uit Tsjechoslowakije naar Nederland en werd later hoogleraar Oost-Europese geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht

anekdotes en citaten
 • Zei in het debat over de Uruzgan-missie: "In die periode hebben wij met een crisis gedreigd. Dat geef ik toe. Wij hebben dat inderdaad gedaan, want wij dachten dat wij zo de besluitvorming konden beïnvloeden en met name die van de Partij van de Arbeid, maar dat is niet gelukt."
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.