A.Th. (Adri) Duivesteijn

foto A.Th. (Adri) Duivesteijn
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Haagse socialist die als wethouder in zijn geboorteplaats en als Tweede Kamerlid op heldere, maar soms ook eigenzinnige wijze zijn koers uitzette. Was oorspronkelijk kok en daarna buurtactivist in de Schilderswijk. Specialist op het gebied van volkshuisvesting. Maakte zich in Den Haag sterk voor de stadsvernieuwing en kwam op voor de belangen van huurders. Na zijn wethouderschap was hij directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Was enige tijd vicefractievoorzitter van de PvdA en leidde in de Kamer een commissie die de problemen bij grote infrastructurele projecten i onderzocht. Was later zeven jaar wethouder van ruimtelijke ordening in Almere. Speelde in de tweeënhalf jaar dat hij Eerste Kamerlid was door zijn kritische opstelling soms een opvallende rol.

PvdA
in de periode 1994-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Adrianus Theodorus (Adri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 augustus 1950

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 17 maart 2023

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1970

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 31 mei 2006
 • wethouder (van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) van Almere, van 20 april 2006 tot 21 maart 2013 (vanaf 210 tevens locoburgemeester)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 2013 tot 9 juni 2015
 • adviseur ruimtelijke ordening, architectuur en stedelijk beleid, van juni 2015 tot 17 maart 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/18)

 • voorzitter Stichting Internationale Architectuur Biënnale te Rotterdam
 • lid Raad van Toezicht Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 juni 2002 tot 16 april 2004
 • voorzitter Tijdelijke Commissie Onderzoek Infrastructuurprojecten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 november 2003 tot 7 september 2005

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Diende in 2004 samen met Pieter Hofstra (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming en vereenvoudiging van de Wet bevordering eigenwoningbezit. Hierdoor moet het gebruik van die wet worden bevorderd. Als derde ondertekenaar trad later Bas Jan van Bochove (CDA) op. Het voorstel werd in 2007 wet (Stb. 734). (29.917)
 • Diende in 2006 initiatiefnota's in over de verkoop van luchthaven Schiphol (met name over het ontbreken van inzicht in de gevolgen daarvan) en over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de gemeente Haarlemmermeer (30.494)

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Nam op 22 juni 1989 ontslag als wethouder na een hooglopend conflict met zijn college-wethouder Van Otterloo (die zelf ook moest aftreden) over de bouw van het nieuwe Haagse gemeentehuis
 • Leek in juni 1999 steun te zullen geven aan een motie van afkeuring tegen minister Borst vanwege het door haar gevoerde beleid in de nasleep van de Bijlmerramp. Zag daarvan, onder druk van fractieleider Melkert en premier Kok, af.
 • Behoorde in 2004 tot de vier leden van zijn fractie die tegen verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak waren

uit de privésfeer
 • Zijn vader was eigenaar van een schoenenwinkel

verkiezingen
 • Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de twaalfde (verkiesbare) plaats op de PvdA-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen omdat een lager geplaatste kandidaat met voorkeurstemmen werd gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.