J.A. (Joke) Jorritsma-van Oosten

foto J.A. (Joke) Jorritsma-van Oosten
© Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

In Zeeland woonachtige scheikundelerares die vier jaar Tweede Kamerlid was voor D66. Was in haar provincie ook actief als Statenlid. Woordvoerster onderwijs en economische zaken van haar fractie. Verloor na de verkiezingen van 1998 haar zetel door het zetelverlies van haar partij.

D66
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Johanna Anthoinetta (Joke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 9 oktober 1941

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van december 1985 tot 28 april 1987
  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 15 april 1991 tot 17 mei 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/7)
  • lid Commissie Stimulering Lokaal vrijwilligersbeleid, vanaf mei 2001
  • voorzitter Landelijke Organisatie voor Mantelzorgers

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid aanbevelingscomité Stichting Fondsenwerving Maatschappelijke Doelen, omstreeks oktober 1994

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerster (hoger-)onderwijs, wetenschapsbeleid en economische zaken (energie) van de D66-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met heffingen en belastingen op milieugebied.
  • Voerde onder meer het woord over de mogelijke sluiting van de kerncentrale in Borsele en bij de behandeling van het wetsvoorstel modernisering universitaire bestuursorganisatie

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Voerde in de jaren zeventig in Zeeland onder meer actie tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele

verkiezingen
  • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1998 nummer 19 op de D66-kandidatenlijst en werd niet herkozen
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.