J. (Jan) ten Hoopen

foto J. (Jan) ten Hoopen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

UIt een bakkersfamilie afkomstige MKB-bestuurder en CDA-Tweede Kamerlid. Was in Zoetermeer eigenaar van een brood- en banketbakkerij en daarnaast voorzitter van het Nederlands Christelijk Ondernemersverbond en vicevoorzitter van MKB Nederland. Kwam in 1995 in de Kamer en bleef daar (met een onderbreking van drie jaar) tot en met 2010. Praktische werker, die opkwam voor de ondernemersbelangen. Onder meer woordvoerder consumentenbeleid en mededinging en verder vicevoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid i. Vanaf 2004 zes jaar eerste ondervoorzitter van de Kamer.

CDA
in de periode 1995-2010: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 9 augustus 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • eigenaar brood- en banketbakkerij "Ten Hoopen" B.V., van 1967 tot 1989
 • directeur/eigenaar "Munnikenland beheer" B.V., vanaf 1989
 • voorzitter NCOV (Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond), van 1 maart 1990 tot 1 januari 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 december 1995 tot 19 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juni 2001 tot 17 juni 2010
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 6 december 2006

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/23)
 • secretaris Oinamo Fonds te Delft, van 2011 tot 2017
 • lid High Level Group on Administrative Burden, van januari 2014 tot 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 april 2004 tot 17 juni 2010
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 april 2004 tot 17 juni 2010

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Zoetermeer1000, omstreeks april 2006
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Ondernemersplatform Radio en TV West, omstreeks april 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Diende in 2003 samen met zijn fractiegenoot Jos Hessels een initiatiefwetsvoorstel in over levering van warmte aan kleinverbruikers. De zorgplicht van de overheid voor de levering van warmte wordt daarin nader uitgewerkt. In 2007-2008 trad mevrouw Spies op als derde ondertekenaar. In mei 2008 werd Ten Hoopen en Samsom (PvdA) verdedigers van het voorstel. Het wetsvoorstel is in 2009 door de Eerste Kamer aanvaard. (29.048)
 • Diende in 2008 samen met Charlie Aptroot (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over ruimere formulering van het verbod om mededingingsafspraken te maken om zo de positie van leveranciers met een beperkt marktaandeel te versterken. Het maken van mededingingsafspraken wordt mogelijk bij een gezamenlijke marktaandeel tien in plaats van vijf procent. Het voorstel werd in 2010 aangenomen en verscheen in Staatsblad 2011, nr. 569. (31.531)
 • Diende in 2008 samen met Brigitte van der Burg (VVD) en Arie Slob (CU) een initiatiefwetsvoorstel in over het terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand). Het voorstel werd in 2010 wet. (31.560)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In november 1993 medeondertekenaar van het sociaal akkoord 'Een nieuwe koers'. In dit akkoord werd afgesproken het cao-overleg meer te decentraliseren.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was eigenares van een kapperszaak

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.