Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojik
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf: Jonas van Impe
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Internationaal georiënteerde politicus van de PPR i en GroenLinks, die met een onderbreking van achttien jaar twee perioden Tweede Kamerlid was. Was in 1988-1990 voorzitter van de PPR en zat in 1993-1994 voor die partij in de Kamer. Speelde een belangrijke rol bij de fusie met PSP i, CPN i en EVP i tot GroenLinks. Na zijn eerste periode als Kamerlid ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Keerde in 2012 terug in de Kamer en volgde al korte tijd later Jolande Sap i op als fractievoorzitter en politiek leider, om in 2015 het stokje over te geven aan Jesse Klaver i. Werd in 2017 echter opnieuw voor vier jaar Kamerlid. Gerespecteerd woordvoerder op het gebied van buitenlandse zaken, vreemdelingenbeleid en (internationaal) milieubeleid, wiens bijdragen in debatten zich enerzijds kenmerkten door principiële stellingname en anderzijds door een zekere bezadigdheid en milde wijsheid.

GroenLinks
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.