Prof.Dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt

foto Prof.Dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hoogleraar vrouwen- en ontwikkelingsstudies aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, die vier jaar de PvdA-fractie in de Eerste Kamer leidde. Werd in 1999 fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences. Als Kamerlid hield zij zich onder meer bezig met buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs. Friezin die zichzelf niet op de voorgrond plaatste en juist daardoor een gewaardeerd Eerste Kamerlid en lid van het College van Senioren was.

PvdA
in de periode 1995-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Voornaam (roepnaam)

Geertje (Geertje)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
G. Thomas-Lycklama à Nijeholt

geboorteplaats en -datum
Lollum (gem. Wonseradeel, Frl.), 2 april 1938

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 november 2014

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1981

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • hoogleraar vrouwen en ontwikkeling, ISS (International Institute of Social Studies) te 's-Gravenhage, van 15 augustus 1983 tot 1 juni 1990
 • deeltijd-hoogleraar vrouwen en ontwikkeling, ISS (International Institute of Social Studies) te 's-Gravenhage, van 1 juni 1995 tot 1 juni 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003
 • sabbatical year, fellow NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Studies), van 1 september 1995 tot 1 juli 1996
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Consultative Committee UNIFEM (United Nations Development Fund for Women), vanaf 2000
 • lid bestuur "Fonds 1818", van 2005 tot oktober 2013

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • tweede ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 maart 1998 tot 8 juni 1999
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid behalve met algemene politieke zaken met name bezig met buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs
 • Interpelleerde op 26 november 2002 samen met Wim de Boer (GroenLinks) en Eddy Schuyer (D66) minister-president Balkenende over de invulling van de demissionaire status van het kabinet

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar vader was landbouwer en gemeenteraadslid van Wonseradeel
 • Haar echtgenoot was hoogleraar werkgelegenheid en arbeidsvraagstukken

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.