H.J. (Hans) Simons

foto H.J. (Hans) Simons
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Rotterdamse PvdA-bestuurder die in het kabinet-Lubbers III i staatssecretaris van volksgezondheid was. Geboren in Friesland en als zoon van een huisarts opgegroeid in een vrijzinnig-liberaal milieu. Studeerde politicologie en sociologie. Was namens de PPR i gemeenteraadslid en later voor de PvdA wethouder in Rotterdam. Trachtte als staatssecretaris tevergeefs een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering in te voeren. Keerde in 1994 terug naar de Rotterdamse gemeentepolitiek, als wethouder van onder andere economische zaken. Bestuurder die goed aangeschreven stond en bekwaam een aantal wetsvoorstellen door het parlement loodste.

PvdA
in de periode 1989-1994: staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Henri Johan (Hans)

geboorteplaats en -datum
Witmarsum (gem. Wonseradeel), 20 december 1947

overlijdensplaats en -datum
Renesse (gem. Schouwen-Duiveland), 27 maart 2019

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), tot 1977
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1979

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (belast met volksgezondheid en gehandicaptenbeleid), van 7 november 1989 tot 26 februari 1994
 • wethouder (van economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid) van Rotterdam, van 12 april 1994 tot 1 april 2001 (tevens loco-burgemeester)
 • voorzitter Raad van Bestuur NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) te Utrecht, van 1 april 2001 tot 1 mei 2005
 • voorzitter Raad van Bestuur Oosterscheldeziekenhuizen te Goes, van 1 mei 2005 tot 1 april 2009
 • zelfstandig adviseur beleids- en bestuursvragen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/38)

 • voorzitter RMPI (jeugdpsychiatrisch ziekenhuis)/"Grote Rivieren Barendrecht/Dordrecht
 • voorzitter Stichting GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen), van 2015 tot 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/10)
 • Diende in 1994 een wetsvoorstel in waardoor het voor verzekerden mogelijk moest worden voor bepaalde vormen van zorg via de Zfw een eigen risico te nemen. Op grond daarvoor moesten verzekeraars de verzekering tegen een lagere premie kunnen aanbieden. Het wetsvoorstel werd in december 1994 door zijn opvolger ingetrokken. (23.567)
 • Verdedigde in 1994 samen met minister Hirsch Ballin met succes het wetsvoorstel inzake de geneeskundige-behandelingsovereenkomst in de Tweede Kamer. De wet werd in 1994 door de ministers Borst en Sorgdrager tot stand gebracht. (21.561)
 • Had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van het wetsvoorstel Kwaliteitswet zorginstellingen. Het voorstel werd, kort na zijn aftreden, in 1994 ingediend door minister d'Ancona en in 1996 door minister Borst in het Staatsblad gebracht.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/11)
 • Bracht in 1993 samen met de staatssecretarissen Wallage en Heerma de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) (Stb. 545) tot stand, waarbij de uitvoering van de woon- en vervoersvoorzieningen voor gehandicapten werden overgeheveld naar de gemeenten. De voorzieningen worden ondergebracht in de AWBZ, ook voorzieningen voor gehandicapten van 65 jaar en ouder vallen onder de wet. (22.815)
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (Stb. 655) tot stand, die moet bewaken dat de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg kwalitatief op peil blijft en die patiënten moet beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Ook alternatieve behandelwijze zijn toegestaan. Diverse wetten over medische en paramedische beroepen over ziekenverzorgers worden ingetrokken. Het wetsvoorstel was in 1986 ingediend door staatssecretaris Van der Reijden. (19.522)
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin de Wet meldingsformulier levensbeëindiging (Stb. 688) tot stand, waardoor euthanasie strafbaar bleef, maar alleen dan als een arts niet de nodige zorgvuldigheid in acht had genomen. (20.383)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • De Eerste Kamer bewerkstelligde via een motie-Kaland dat invoering van het 'plan-Simons' gefaseerd zou plaatsvinden en dat ontwerp-AMvB's ter goedkeuring dienden te worden voorgelegd aan het parlement. In juni 1993 besloot hij tot een 'time-out' bij de invoering van een basisverzekering om zich te bezinnen op de wijze waarop de basisverzekering kon worden ingevoerd. De door hem in 1992 en 1994 ingediende wetsvoorstellen over aanspraken op zorg in de AWBZ en over eigen risico bij de ziektekostenverzekering werden eind 1994 ingetrokken.
 • In februari 1994 was er een 'relletje' omdat hij zich had ziek had gemeld voor een overleg in de Tweede Kamer, maar wel 's avonds in een uitzending van Radio Rijnmond verscheen. Hij zei sneller hersteld te zijn dan gedacht, maar bood wel excuses aan Kamervoorzitter Deetman aan.
 • In 2000 tien maanden uitgeschakeld door ziekte, waarbij zijn wethouderschap werd waargenomen

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Zeeland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/9)
 • Tom-Jan Meeus, "Staatssecretaris Simons; Tegenstander van formaat", NRC Handelsblad, 12 maart 1990
 • Jaap Jansen, "Geen kwaad woord over Hans Simons. Portret van een veelbelovende PvdA'er", Elsevier, 15 juni 1991
 • Heleen Crul, "Hans was een klein manneke, maar direct heel pittig", Elsevier, 30 november 1991
 • "Wethouder Simons vertrekt naar NIZW", Trouw, 4 januari 2001
 • Mark Kranenburg, "De man van het afgeschoten plan", NRC Handelsblad, 29 maart 2019
 • Willem Pekelder, "De andere Hans Simons", Trouw, 30 maart 2019

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.