Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau

foto Z.K.H. (prins Alexander) Willem Alexander Karel Hendrik Frederik prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jongste, nogal ziekelijke zoon van koning Willem III en koningin Sophia. Koos in de conflicten van zijn ouders de zijde van zijn moeder, waardoor hij een slechte verhouding met zijn vader had. Werd na het overlijden van zijn broer Willem i in 1879 kroonprins. Woonde slechts twee keer de opening van de parlementszitting bij en had na verloop van tijd weinig belangstelling voor staatszaken of voor het leger. Trok zich als kroonprins al spoedig terug uit het publieke leven en overleed na kortstondige ziekte, waarna zijn halfzus Wilhelmina als enige troonopvolger in rechte lijn overbleef.

in de periode 1879-1884: lid Raad van State (van rechtswege), zitting verleend in de Raad van State

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 augustus 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 juni 1884

plaats en datum bijzetting
Delft, 17 juli 1884

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • zitting in de Raad van State, van 20 september 1874 tot 11 juni 1879 (benoemd bij K.B. van 20 sept. 1874)
 • lid van rechtswege Raad van State, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884
 • vermoedelijk troonopvolger, van 11 juni 1879 tot 21 juni 1884

officiersrangen (4/6)
 • eerste luitenant der Huzaren, vanaf 18 juni 1867
 • eerste luitenant der artillerie, vanaf 18 juni 1867
 • schout-bij-nacht à la suite, vanaf 1879
 • generaal-majoor bij de Grote Staf, vanaf 1879

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

kolonel Russische regiment nr. 5, grenadiers van Kiev "Koning der Nederlanden"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter commissie tot oprichting van een gedenkteken voor Leidens ontzet
 • erevoorzitter Sophiastichting (genoemd naar zijn moeder koningin Sophia)

4.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Verdedigde op 23 september 1879 via een ingezonden brief in "Het Vaderland" zijn besluit om de opening van de zitting van de Staten-Generaal niet bij te wonen. Gaf enige tijd later de brochure "Nadere toelichting van mijnen brief van den 17en September 1879" uit en in december 1879 de brochure "Een vermoedelijk slotwoord door Alexander, Prins der Nederlanden".
 • Was in 1880 niet aanwezig bij de doop van zijn halfzuster prinses Wilhelmina
 • Zijn stoffelijk overschot werd pas bijna een maand na zijn overlijden bijgezet in de grafkelder in Delft, omdat zijn vader eerst zijn kuur in Duitsland afmaakte

predicaten/adellijke titels
 • prins van Oranje, vanaf 11 juni 1879

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

5.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.