P. (Pieter) Lycklama à Nijeholt

foto P. (Pieter) Lycklama à Nijeholt
bron: RKD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Edelman en zoon van een arts uit Bolsward die zijn loopbaan bij de marine begon en daarna bestuurlijke functies vervulde. Na het burgemeesterschap van Franeker en een korte periode in Leeuwarderadeel burgemeester van Leeuwarden. Na slechts twee jaar burgemeester van Rotterdam te zijn geweest, werd hij Commissaris van de Koningin in Overijssel.

in de periode 1893-1909: Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Rotterdam

1.

Voornaam (roepnaam)

Petrus (Pieter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 25 augustus 1842

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 15 juni 1913

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • burgemeester van Franeker, van 1 maart 1868 tot 15 oktober 1882
 • lid Provinciale Staten van Friesland voor het kiesdistrict Franeker, van 3 juli 1871 tot 1 december 1891
 • burgemeester van Leeuwarderadeel, van 15 oktober 1882 tot 1 november 1883
 • burgemeester van Leeuwarden, van 1 november 1883 tot 1 december 1891
 • burgemeester van Rotterdam, van 1 december 1891 tot 1 december 1893 (benoemd bij K.B. van 29 oktober 1891)
 • Commissaris van de Koningin in Overijssel, van 1 december 1893 tot 1 augustus 1909 (benoemd bij K.B. van 11 november 1893)

officiersrangen
luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1 juli 1863 tot 1 oktober 1867

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • volmacht waterschap "Vijf deelen Zeedijken Binnendijks"
 • lid hoofdbestuur Friesche Maatschappij van landbouw en veeteelt

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn oudste dochter was gehuwd met een zoon van Th.Ph. baron Mackay, Tweede Kamerlid en lid Rekenkamer
 • Zijn vader was arts te Bolsward en lid van Provinciale Staten van Friesland
 • Was gehuwd met een nicht

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.