Dr. J. (Hans) Blokland

foto Dr. J. (Hans) Blokland
bron: Europees Parlement
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hans Blokland (1943) was in 1994-2009 lid van het Europees Parlement voor de GPV en later de ChristenUnie. De heer Blokland was onder meer wethouder in Capelle aan den IJssel en universitair docent. Hij was tien jaar voorzitter van het GPV. In het Europees Parlement was de heer Blokland actief op het gebied van milieuvraagstukken. Hij diende rapporten in over onder meer Europese normen voor afvalverwerking en -transporten, de handel in broeikasgas-emissierechten, de inzameling van lege batterijen, en geluiddempingsystemen voor vliegtuigen.

GPV, ChristenUnie
in de periode 1994-2009: partijvoorzitter, lid Europees Parlement

1.

Voornaam (roepnaam)

Johannes (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oegstgeest, 5 maart 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

fractie Europees Parlement
 • Fractie Onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten, van 1994 tot 1999
 • Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit, van juli 1999 tot juli 2004
 • Fractie Onafhankelijkheid en Democratie, vanaf juli 2004

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • parttime docent milieu-economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1971 tot 1998 (gepensioneerd in maart 2008, na buitengewoon verlof)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juni 1982 tot 18 april 1995
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 14 juli 2009

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken, van 1987 tot 1999

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/25)
 • Diende in juni 2008 een verslag in over over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van een richtlijn inzake batterijen en accu's (medebeslissingsprocedure)
 • Diende in juli 2008 een verslag in over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (medebeslissingsprocedure)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Kwam in mei 2004 onder vuur te liggen vanwege de wijze waarop hij zijn reiskosten declareerde. Deze zou niet hebben voldaan aan de door hemzelf ondertekende gedragscode voor Nederlandse europarlementariërs. Een onderzoeksrapport van accountantsbureau Deloitte in opdracht van het ChristenUnie-partijbestuur wees uit dat Blokland geen fraude had gepleegd. Stortte 3100 euro aan overgebleven kilometervergoedingen uit de periode 2000-2003 terug aan het Europees Parlement.
 • Vroeg tijdens het partijcongres van de ChristenUnie op 13 november 2004 om vergeving voor zijn fouten omtrent het declaratiegedrag, waarne een motie van de kiesvereniging Reeuwijk welke het congres had opgeroepen om hem weg te sturen, werd ingetrokken.
 • Werd in september 2008 genomineerd als Europarlementslid van het jaar 2008 door het Brusselse vakblad The Parliament. Blokland werd geprezen voor zijn werk op het gebied van milieu en klimaat.

uit de privésfeer
 • Zijn moeder werrd in Hongarije geboren

verkiezingen
 • Behaalde op 24 januari 2004 een nipte overwinning op zijn concurrent Peter van Dalen, tijdens de verkiezingen voor het ChristenUnie-lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen van juni 2004. De leden van het congres van de ChristenUnie gaven Blokland 159 stemmen, en Van Dalen 146.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.