B.J. (Bas Jan) van Bochove

foto B.J. (Bas Jan) van Bochove
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nauwgezet, uit het onderwijs afkomstig CDA-Tweede Kamerlid. Hij was dat in de periode 2002-2012 met een onderbreking in 2010. Woordvoerder volkshuisvestingsbeleid en Koninkrijksrelaties, lid van de parlementaire onderzoekscommissies onderwijsvernieuwingen i en huurprijzen i. In de periode 2009-2012 voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Werd, na leraar te zijn geweest, in 1990 wethouder in Lelystad en bleef dat twaalf jaar. Na zijn Kamerlidmaatschap burgemeester van Weesp. Dat was hij van april 2014 tot de samenvoeging van Weesp met Amsterdam in 2022.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Bastiaan Jan (Bas Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ermelo, 3 oktober 1950

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1973 tot 1974
 • Gemeentebelang Ermelo, van 1973 tot 1975 (lokale lijst)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf juni 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • wethouder (onder andere van volkshuisvesting, milieu, gezondheidszorg, nutsbedrijven en maatschappelijke zorg) van Lelystad, van 1 mei 1990 tot 12 april 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 2010 tot 20 september 2012
 • directeur/eigenaar "Van Bochove advies en management", vanaf 2012
 • waarnemend burgemeester van Weesp, van 1 april 2014 tot 24 maart 2022 (gemeente samengevoegd met Amsterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter College van Deskundigen Openbare Ruimte
 • voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad

vorige (2/21)
 • voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie "Centrada" te Lelystad
 • voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Havensteder te Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 september 2012
 • lid tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 maart 2012 tot 20 september 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een tante van hem, C. Vossen-Luiting, was gemeenteraadslid in Wassenaar (1982-1986)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.