D. (Dick) Hillenius

foto D. (Dick) Hillenius
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Haagse journalist en voorlichter VNG. Typische verteller, die schreef over mensen en zaken uit het heden en verleden van het binnenlands bestuur en het parlement. Hij beleefde bestuurlijk en politiek Nederland als een groot dorp waar hij als één van de ouderen bijna iedereen kende. Bovendien was hij een vat vol anekdotes. Sinds zijn pensionering een vruchtbaar publicist van historische studies en kronieken. Werkte sinds 2002 als medewerker van het biografisch archief van het PDC, waarbij hij zich vooral toelegde op het schrijven van typeringen van politici uit de periode 1945-1970. Daarnaast verzamelde hij biografisch materiaal over belangrijke 20e-eeuwse 'opiniemakers' zoals Elout, Van Randwijk en Van Raalte.

in de periode 2002-2007: medewerker biografisch archief PDC

1.

Voornaam (roepnaam)

Dirk (Dick)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 juni 1928

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 december 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 mei 1953

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen (2/5)
  • algemeen adviseur directie VNG, van 1990 tot 1 juli 1993
  • publicist, vanaf 1 juli 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

  • secretaris Stichting Instandhouding Joodse begraafplaats te 's-Gravenhage, van 1990 tot 1999
  • freelance medewerker biografisch archief, PDC Universiteit Leiden, van 2002 tot 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zijn vader was makelaar in grafische vakken en schoolmeubelfabrikant

anekdotes en citaten
  • Werd vaak verwisseld met zijn neef (en naamgenoot), de bioloog Dick Hillenius
  • Een medewerker van de VNG merkte eens tegen hem op: "Zeg, u bent toch die man die altijd die stukjes schrijft voor ons blad. U schrijft geloof ik overal over, als het moet zelfs over de straatstenen". Toen dacht hij: de 'straatstenen'? Waarom ook niet? Laat ik daar maar eens een column aan wijden.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.