G.P.J. (Ger) Koopmans

foto G.P.J. (Ger) Koopmans
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Welgemoed en actief Tweede Kamerlid en bestuurder van het CDA, afkomstig uit een Noord-Limburgse boerenfamilie. Hij was zelf eveneens boer (zelfstandig melkveehouder) en mede-eigenaar van een winkel in antiek en interieurartikelen in Velden. Zijn bestuurlijke loopbaan begon als wethouder van Arcen en Velden. In de Tweede Kamer hield hij zich onder andere bezig met landbouw, milieu en binnenlandse zaken en was hij woordvoerder infrastructuur en verkeer. Voorts was hij voorzitter van de tijdelijke commissie arbeidsmigratie i en in 2006-2007 van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Na zijn Kamerlidmaatschap waarnemend burgemeester in Stein en van 2014 tot 2021 lid van Gedeputeerde Staten in Limburg.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Gerardus Peter Jan (Ger)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Velden (gem. Arcen en Velden, Lb.), 14 augustus 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl) (vanaf omstreeks 1984)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 20 september 2012
 • waarnemend burgemeester van Stein, van 2 april 2013 tot 26 september 2013
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 28 maart 2019 tot 8 juni 2019
 • eigenaar en strategisch adviseur Ger Koopmans Advies, vanaf april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • president Oud-Limburgse Schutters
 • voorzitter jury "Sjerp van Oranje" te Blerick

vorige (2/34)
 • informateur college van Gedeputeerde Staten van Limburg, maart 2015
 • formateur college van Gedeputeerde Staten van Limburg, van mei 2019 tot juni 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter Tijdelijke Commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 april 2011 tot 18 april 2012
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 5 november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Bracht in 2008 de initiatiefnota 'Stilstaan bij parkeren. Aanbevelingen om de groeiende parkeerproblematiek aan te pakken' uit (31.529)
 • Bracht in 2008 samen met Ernst Cramer (CU) een initiatiefnota uit over het grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer ('Grenzeloos Genoeg(en)?') (31.553)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in maart 2021 samen met zijn collega Hubert Mackus af als gedeputeerde vanwege een subsidieschandaal rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen. Die laatste was directeur van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en had tonnen subsidie doorgeluisd naar zijn eigen bedrijven die opdrachten uitvoerden voor IKL. Koopmans erkende dat het toezicht had gefaald.
 • In januari 2022 werd door een provinciale enquêtecommissie geconcludeerd dat er bij Koopmans sprake van schijn van belangenverstrengeling en van een onzakelijke relatie was geweest, met name met baggerbedrijf Terraq. Bij hem en andere provinciebestuurders was er weliswaar geen sprake van een patroon van integriteitsschendingen, maar door Provinciale Staten was wel te weinig tegenmacht georganiseerd.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was boer
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.