Prof.Dr. E.H. (Evelien) Tonkens

foto Prof.Dr. E.H. (Evelien) Tonkens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sociologe die Tweede Kamerlid voor GroenLinks was. Keerde echter al na drie jaar terug naar de wetenschap, omdat die stiel haar beter lag dan de politiek. Was in de Kamer woordvoerster volksgezondheid, welzijn en emancipatiebeleid. Was voor zij Kamerlid werd universitair docente, onderzoeker en projectleider bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en is sinds 1 mei 2014 hoogleraar burgerschap en humanisering van instituties en organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek. Eerder bekleedde zij de leerstoel actief burgerschap aan de UvA.

GroenLinks
in de periode 2002-2005: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Evelina Hendrika (Evelien)

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 4 april 1961

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • GroenLinks
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (omstreeks 2010)
 • GroenLinks

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • sociaal-wetenschappelijk onderzoeker 'wijsgerige en historische pedagogiek', Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1994 tot 1998
 • projectleider 'sociaal beleid in internationaal vergelijkend sociaal perspectief', NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), van 1998 tot mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 29 juni 2005
 • bijzonder hoogleraar 'actief burgerschap', in het bijzonder de vraagstukken van competentieontwikkeling en toerusting (faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen), Universiteit van Amsterdam, van 1 augustus 2005 tot 1 mei 2014 (vanwege de Stichting Actief Burgerschap)
 • hoogleraar burgerschap en humanisering van instituties en organisaties, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, vanaf 1 mei 2014
 • onderzoeksdirecteur en directeur Graduate School, Universiteit voor Humanistiek, vanaf januari 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • lid klankbordgroep 'onderzoek hardvochtige effecten op burgers' bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vanaf februari 2021
 • lid expertgroep 'burgerschap mbo' bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vanaf juli 2022

vorige (2/27)
 • lid adviesraad Platform ZijN, van november 2014 tot oktober 2020
 • lid adviescommissie ‘Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde’ bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 7 oktober 2022 tot 1 november 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met volksgezondheid, welzijn, jeugdbeleid en emancipatie (zorgverlof, kinderopvang)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1995 medeoprichter van de feministische actiegroep 'De Harde Kern'
 • Was in 2007-2008 lid van de Denktank sociale cohesie (Amsterdam-Zeeburg)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Bert Platzer, "Nieuw elan voor actief burgerschap" in: Staatscourant, 19 september 2005

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.