Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 516 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.05.2020  Standpunt EU in de Werelddouaneorganisatie (WDO) met betrekking tot adviezen e.d. omtrent uniforme interpretatie van het geharmoniseerde systeem.
Besluit com(2020)196
 
08.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis.
Verordening com(2020)201
 
08.05.2020  Amendment Directive to address the urgent need for deferring certain time limits for the filing and exchange of information in the field of taxation due to COVID-19 ...
Richtlijn com(2020)197
 
08.05.2020  Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis.
Besluit com(2020)198
 
08.05.2020  Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis.
com(2020)199
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 471 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
31.03.2020  Machtiging van Italië af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)124
 
14.02.2020  Standpunt EU wat betreft de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité douanesamenwerking dat is opgericht bij de douaneovereenkomst met ...
Besluit com(2020)53
 
17.01.2020  EU-standpunt tijdens 63e Commissie Verdovende Middelen over toevoeging van een stof aan tabel I bij VN-verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope ...
Besluit com(2020)17
 
17.12.2019  Standpunt EU in het aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2019)636
 
28.11.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/677/EU waarbij Luxemburg wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)618
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1550 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133
 
28.02.2017  Standpunt EU over de toevoeging van stoffen aan Tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2017)119
 
20.10.2015  Standpunt EU in het Comité voor de TIR-Overeenkomst t.a.v. wijzigingen in de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets ...
Besluit com(2015)512