Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 oktober 2019
kalender

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en douane. i

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 520 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.10.2019  Wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij Italië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)476
 
14.10.2019  Proposal for a COUNCIL DECISION on the EU's position within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of ...
Besluit com(2019)482
 
26.09.2019  Tenuitvoerlegging van Verordening 116/2009 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen 1 januari 2014 - 31 december 2017.
Verslag com(2019)429
 
25.09.2019  Standpunt in de Associatieraad EU-Libanon inzake vervanging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2019)430
 
25.09.2019  Standpunt EU in de Commissie van Beheer van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen.
Besluit com(2019)423
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 450 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.07.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/805/EU waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)309
 
28.06.2019  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/676/EU waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van de ...
Richtlijn com(2019)304
 
14.06.2019  Machtiging van Portugal af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2019)275
 
16.05.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)219
 
02.05.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2019)210
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1550 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133
 
28.02.2017  Standpunt EU over de toevoeging van stoffen aan Tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2017)119
 
20.10.2015  Standpunt EU in het Comité voor de TIR-Overeenkomst t.a.v. wijzigingen in de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets ...
Besluit com(2015)512