Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 543 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.11.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1904 waarbij Nederland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)648
 
18.11.2022  Eindevaluatie van het Douane 2020-programma.
Verslag com(2022)635
 
16.11.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)645
 
15.11.2022  Wijzigen verordening 2021/2278 houdende schorsing van in 952/2013 art. 56, lid 2, punt c bedoelde rechten van het EU douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2022)644
 
10.11.2022  Verslag overeenkomstig Verordening 2019/880 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen.
Verslag com(2022)580
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 527 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.10.2022  Machtiging van Bulgarije af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)520
 
08.09.2022  Standpunt EU in het Associatiecomité over handelsvraagstukken met Oekraïne met betrekking tot de actualisering van bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving).
Besluit com(2022)445
 
31.08.2022  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-CTC mbt het wijzigen van de Overeenkomst voor een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer .
Besluit com(2022)428
 
22.08.2022  Machtiging van Zweden overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG verlaagde accijnstarieven toe te passen op benzine, ongemerkte gasolie en gelijkwaardige ...
Richtlijn com(2022)398
 
22.08.2022  Machtiging van Portugal overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG verlaagde accijnstarieven toe te passen op als motorbrandstof gebruikte gasolie en loodvrije ...
Richtlijn com(2022)408
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1558 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.05.2022  Machtiging van Finland een verlaagd belastingtarief toe te passen op elektriciteit die wordt geleverd aan warmtepompen, elektrische ketels en recirculerende waterpompen.
Richtlijn com(2022)219
 
05.05.2022  Wijziging van Verordening 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)188
 
27.04.2022  Standpunt EU in de Raad van de Werelddouaneorganisatie ten aanzien van wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het geharmoniseerde systeem ...
Besluit com(2022)186
 
26.04.2022  Wijzigen verordening 2021/2278 houdende schorsing in 952/2013 bepaalde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)183
 
30.03.2022  Machtiging van Polen af te wijken van de artikelen 218 en 232 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)136