Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 546 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.11.2020  Wijziging verordening 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2020)737
 
17.11.2020  Machtiging van Nederland af te wijken van de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)728
 
13.11.2020  Wijziging van Verordening 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2020)708
 
28.10.2020  Wijzigen richtlijn 2006/112/EG inzake tijdelijke maatregelen mbt de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
Richtlijn com(2020)688
 
28.10.2020  Éénloketomgeving van de EU voor de douane.
Verordening com(2020)673
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 491 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
21.09.2020  Standpunt EU in de Werelddouaneorganisatie mbt het verzekeren van uniforme interpretatie van indelingsadviezen en -besluiten en aanbevelingen tov het geharmoniseerde ...
Besluit com(2020)585
 
14.09.2020  Machtiging van Zweden overeenkomstig Richtlijn 2003/96 een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan afgemeerde schepen.
Richtlijn com(2020)497
 
28.08.2020  Machtiging Duitsland overeenkomstig Richtlijn 2003/96 een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan afgemeerde schepen in een ...
Richtlijn com(2020)435
 
21.08.2020  Standpunt EU in het Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie mbt indelingsadviezen en -besluiten en systemen tbv harmonisatie van ...
Besluit com(2020)427
 
14.08.2020  Standpunt EU in het Douanecomité met Korea betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2020)376
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1552 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.09.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1768 waarbij Kroatië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)599
 
30.09.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/279 waarbij Malta wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)617
 
14.09.2020  Machtiging van Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 2003/96 een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan afgemeerde schepen.
Richtlijn com(2020)498
 
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162