Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 527 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.05.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur.
com(2021)256
 
18.05.2021  Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw.
Mededeling com(2021)251
 
11.05.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen.
com(2021)241
 
29.04.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2021)215
 
29.04.2021  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2021)217
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 527 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.04.2021  Machtiging van Nederland overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan ...
Richtlijn com(2021)209
 
29.04.2021  Machtiging van Denemarken overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan ...
Richtlijn com(2021)211
 
31.03.2021  Machtiging van Kroatië een belastingvrijstelling te verlenen voor gasolie voor de aandrijving van machines die worden gebruikt bij humanitair mijnenruimen.
Richtlijn com(2021)152
 
29.03.2021  Machtiging van Malta af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)147
 
11.02.2021  Machtiging van het Verenigd Koninkrijk een bijzondere maatregel met betrekking tot Noord-Ierland toe te passen die afwijkt van de artikelen 16 en 168 van de ...
Richtlijn com(2021)53
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1550 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
03.03.2021  “octroi de mer”-regeling in de Franse ultraperifere gebieden.
Besluit com(2021)95
 
07.07.2020  EU-standpunt mbt wijziging van een aantal bepalingen van protocol II mbt de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve ...
Besluit com(2020)295
 
08.08.2017  Standpunt EU ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.
Besluit com(2017)408
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133