Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 396 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
01.03.2024  Toetreding van Tonga tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan.
Besluit com(2024)92
 
31.01.2024  Tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen ter aanvulling van handelsconcessies van toepassing op Oekraïense producten uit hoofde van de Associatieovereenkomst met ...
Verordening com(2024)50
 
31.01.2024  Tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen boven op de handelsconcessies die op producten uit Moldavië van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met ...
Verordening com(2024)51
 
24.01.2024  Toetreding van Niue tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan.
Besluit com(2024)20
 
24.01.2024  Screening van buitenlandse investeringen in de Unie.
Verordening com(2024)23
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 459 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
11.01.2024  Standpunt EU op de 13e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie inzake de toevoeging van de Overeenkomst inzake het faciliteren van investeringen voor ...
Besluit com(2024)4
 
11.12.2023  Standpunt EU op de 13e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Oost-Timor tot de WTO.
Besluit com(2023)776
 
11.12.2023  Standpunt EU op de 13e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van de Comoren tot de WTO.
Besluit com(2023)784
 
01.12.2023  Ondertekening van het protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch partnerschap wat betreft het vrij verkeer van gegevens.
Besluit com(2023)773
 
17.11.2023  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA dat is opgericht bij de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de EU wat betreft de ...
Besluit com(2023)708
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 143 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
02.05.2023  Temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Moldovan products under the EU/Moldova Association Agreement.
com(2023)245
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over de vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen.
Besluit com(2019)460