Directoraat-generaal Handel (TRADE) - EU monitor

EU monitor
Maandag 19 augustus 2019
kalender

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 303 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.07.2019  EU-standpunt EPO-comité opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met Centraal-Afrika inzake vaststelling van het reglement van orde.
Besluit com(2019)347
 
25.07.2019  EU-standpunt in het EPO-comité wat de goedkeuring van de lijst van scheidsrechters betreft.
Besluit com(2019)348
 
24.07.2019  EU-standpunt in het Handelscomité krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met staten in de Stille Oceaan betreffende de wijziging van bijlagen van de ...
Besluit com(2019)346
 
22.07.2019  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2019)344
 
03.07.2019  Aanvulling van de onderhandelings­richtsnoeren voor de ontwikkelingsagenda van Doha betreffende de onderhandelingen over een multilateraal kader inzake ...
Aanbeveling com(2019)314
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 405 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
03.07.2019  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de vaststelling van de lijst van arbiters.
Besluit com(2019)313
 
12.06.2019  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan.
Besluit com(2019)268
 
12.06.2019  Standpunt EU met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-2 en 2-C-3 van bijlage 2-C bij de vrijhandelsovereenkomst met Korea.
Besluit com(2019)272
 
15.03.2019  Standpunt over het Reglement van orde van het Gemengd Comité EU-Japan, het Reglement van orde van een panel, de bemiddelingsprocedure en de Gedragscode voor arbiters.
Besluit com(2019)141
 
19.12.2018  Wijziging van Verordening 428/2009 door de verlening van een algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik naar het Verenigd Koninkrijk.
Verordening com(2018)891
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 184 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.08.2018  Standpunt EU in het Comité ikv CETA mbt het opstellen van lijsten van mogelijke panelleden als bedoeld in hoofdstuk 23 en 24 van de overeenkomst.
Besluit com(2018)580
 
25.05.2018  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA wat de goedkeuring van het reglement van orde van het Gemengd Comité voor de CETA en de gespecialiseerde commissies ...
Besluit com(2018)344
 
13.12.2017  Standpunt EU in het associatieovereenkomst met Moldavië tot actualisering van de bijlage inzake financiële diensten, telecommunicatiediensten, internationale zeevaart.
Besluit com(2017)754
 
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444
 
11.02.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de EU.
Besluit com(2016)63