Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen i.

Het DG beheert drie grote fondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) i, dat bijstand verleent in de 27 lidstaten;
  • het Cohesiefonds i, verleent bijstand op het gebied van vervoer en milieu in lidstaten waarvan het BBP ten hoogste 90% bedraagt van het communautaire gemiddelde. Landen die ondersteund worden door het cohesiefonds zijn Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije en Tsjechië;

Daarnaast is het verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 535 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.06.2021  Challenges for urban areas in the post-COVID-19 era.
ini(2021)2075
 
03.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het ...
com(2021)291
 
03.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake de verordening inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
com(2021)283
 
01.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” ...
com(2021)289
 
28.04.2021  Europese structuur- en investeringsfondsen 2014-2020 Samenvattend verslag van 2020 over de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma’s voor de periode 2014-2019.
Verslag com(2021)213
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 36 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en ...
Verordening com(2020)451
 
25.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2020)206
 
02.04.2020  Wijziging verordeningen 1303/2013, 1301/2013 ikv uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen nav de uitbraak van ...
Verordening com(2020)138
 
13.03.2020  Amendment Reg. No 2012/2002 in order to provide financial assistance to MS and countries negotiating accession to Union seriously affected by major public health ...
Verordening com(2020)114
 
01.02.2019  Wijziging verordening 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongeren­werkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2019)55
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 35 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
28.05.2020  Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.
Verordening com(2020)453
 
14.01.2020  Fonds voor een rechtvaardige transitie.
Verordening com(2020)22
 
29.05.2018  Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
Verordening com(2018)372
 
29.05.2018  Gemeenschappelijke bepalingen en financiële regels voor verschillende Europese fondsen.
Verordening com(2018)375
 
29.05.2018  Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) en financieringsinstrumenten voor extern optreden.
Verordening com(2018)374