Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en een zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Regionaal beleid i.

Het DG beheert drie grote fondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) i, dat bijstand verleent in de 27 lidstaten;
  • het Cohesiefonds i, verleent bijstand op het gebied van vervoer en milieu in 15 lidstaten, waarvan het BBP ten hoogste 90% bedraagt van het communautaire gemiddelde. Landen die ondersteund worden door het cohesiefonds zijn Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië;
  • het Pre-toetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA), dat de kandidaat-lidstaten helpt hun milieusituatie te verbeteren en hun vervoersnetwerken te ontwikkelen

Daarnaast is het verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 530 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en ...
Verordening com(2020)451
 
28.05.2020  Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.
Verordening com(2020)453
 
02.04.2020  ADDENDUM BIJ DE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio.
com(2020)132
 
23.03.2020  Uitvoering van de mededeling van de Commissie over een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU.
Verslag com(2020)104
 
31.01.2020  Jaarverslag 2017-2018 van het Solidariteitsfonds van de EU.
Verslag com(2020)34
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 33 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.04.2020  Wijziging verordeningen 1303/2013, 1301/2013 ikv uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen nav de uitbraak van ...
Verordening com(2020)138
 
13.03.2020  Amendment Reg. No 2012/2002 in order to provide financial assistance to MS and countries negotiating accession to Union seriously affected by major public health ...
Verordening com(2020)114
 
01.02.2019  Wijziging verordening 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongeren­werkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2019)55
 
19.12.2018  Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en VK-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de ...
Verordening com(2018)892
 
28.06.2018  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en rectificatie van die verordening.
Verordening com(2018)498
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 31 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
25.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2020)206
 
22.04.2013  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor ...
Verordening com(2013)246
 
12.03.2013  Voorstel voor een Wijziging van het voorstel van de Commissie COM(2012) 496 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende gemeenschappelijke bepalingen ...
Verordening com(2013)146
 
11.09.2012  Gezamenlijke kaders en regels voor het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het ELFPO en het EFF (structuurfondsen) en regelingen voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.
Verordening com(2012)496
 
18.10.2010  Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 355, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU over het initiatief van de Franse regering tot wijziging van ...
Mededeling com(2010)559