Raad Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Milieu (ENV) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu. Deze Raad vergadert formeel vier keer per jaar, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens i (VVD) aan.

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, dat onder meer milieu­bescherming, het behoedzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid omvat. De Raad Milieu behandelt ook internationale milieukwesties, met name in verband met klimaat­verandering.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Micky Adriaansens i (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat
  • (momenteel vacant), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • een hoge ambtenaar

Relevante beleidsvelden

De Raad Milieu behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Daarnaast heeft deze raad specifiek ook aandacht voor: