D.P. (Dick) Spierenburg

foto D.P. (Dick) Spierenburg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Vooraanstaand ambtenaar en diplomaat, die zijn sporen met name verdiende op het gebied van de Europese eenwording. Werd nog voor zijn afstuderen als econoom door Economische Zaken aangetrokken als ambtenaar en was na de oorlog directeur van de directie buitenlandse economische betrekkingen. Onderhandelde over de verdeling van de Marshall-hulp. In 1948 Nederlands vertegenwoordiger bij de OEES en in 1952 lid van de Hoge Autoriteit van de EGKS, de Europese samenwerkingsorganisatie op het gebied van kolen en staal. Hij had eerder de Nederlandse delegatie geleid die over de vorming van de EGKS onderhandelde. Besloot zijn loopbaan als vertegenwoordiger bij de EEG en de NAVO.

in de periode 1952-1962: lid Hoge Autoriteit EGKS

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 4 februari 1909

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 27 augustus 2001

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • werkzaam bij de Handelsvereniging "Amsterdam", van 1931 tot 1934
 • ambtenaar (rang sinds 1939: hoofdcommies) afdeling Handelsvereniging, ministerie van Economische Zaken, van 1935 tot 1940
 • directeur Rijksbureau voor de metalenverwerkende industrie, van 1941 tot 1945
 • president-directeur Rijksbureau voor Metalen, 1945
 • directeur directoraat-generaal voor de buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1945 tot 1947
 • waarnemend directeur-generaal, directoraat-generaal voor de buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1947 tot 1 juli 1948
 • hoofd Permanente Missie (titel: gevolmachtigd minister) bij de OEES (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking) te Parijs, van 1 juli 1948 tot 1949
 • waarnemend regeringscommissaris voor het Europees Herstel Programma, van 1 juli 1948 tot 1949
 • directeur-generaal, directoraat-generaal voor de buitenlandse economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1949 tot augustus 1952
 • lid Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg, van 11 augustus 1952 tot 1 januari 1958
 • vicepresident Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) te Luxemburg, van 1 januari 1958 tot 1 januari 1963
 • hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij Euratom en de EEG (Europese Economische Gemeenschap) te Brussel, van 1 januari 1963 tot 1 januari 1971
 • hoofd Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) te Brussel, van 1 januari 1971 tot 1 januari 1974

3.

Nevenfuncties

 • ambtelijk voorzitter Raad van de OEES (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking) te Parijs, van 1950 tot 1951
 • lid Raad van Presidenten van de Benelux, tot 1952
 • voorzitter Raad van Advies Stichting Vredes Politiek
 • lid Board of Governors, Atlantic Institute for International Affairs, 1987

4.

Opleiding

academische studie
 • economie (kandidaats), Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Onderhandelde namens Nederland voor het Marshall Plan in Parijs (toen hij hoofd Permanente Missie was)
 • Vertegenwoordigde Nederland bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
 • Zat een door de regering ingestelde commissie voor die het concept van een 'Europese Unie' uit moest werken, waarbij de economisch-monetaire unie een belangrijke plaats innam (EindRapport van de Commissie-Spierenburg, 1975). De aanbevelingen uit dit rapport hebben een Europese weerklank gekregen en worden als startpunt gezien voor ingrijpende hervormingen in de organisatie van de Europese Commissie.
 • Bracht in 1979 op verzoek van de Europese Commissie een rapport uit over reorganisatie van het ambtelijk apparaat van de E.G.
 • Was in 1980, na zijn pensionering, regeringscommissaris voor onderhandelingen met onder meer de BRD, Italië en Frankrijk over de verhoging van de gasprijzen

ridderorden
Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1949

overige onderscheidingen en prijzen
Prijs Joseph Bech

6.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • L'histoire de la Haute autorité et de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (Bruylant, 1993) (samen met Raymond Poidevin)
 • The History of the High Authority of the European Coal and Steel Community, (London 1994) (samen met Raymond Poidevin)

literatuur/documentatie
 • W.H. Salzmann, "Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952" (1999)
 • J.M. Bik, "Invloedrijk diplomaat", NRC Handelsblad, 31 augustus 2001
 • J.W.L. Brouwer, "Nederlands grootste onderhandelaar, in: B. van der Zwan e.a. (red.), "In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw" (2008), 119
 • J.W.L. Brouwer, "De eerste, de beste? Dirk Spierenburg, lid van de Hoge Autoriteit (1952-1962)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 43
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.