Prof.Dr. K. (Kim) Putters

foto Prof.Dr. K. (Kim) Putters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kim Putters (1973) is sinds 16 september 2022 voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) i. Daarvoor was hij van 15 juni 2013 tot 1 juni 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De heer Putters was van 11 juni 2003 tot 15 juni 2013 Eerste Kamerlid voor de PvdA en hield zich toen onder meer bezig met milieu, zorg en binnenlandse zaken. Hij was onder meer universitair docent en hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is universiteitshoogleraar in Tilburg. Tevens was hij raadslid in Hardinxveld-Giessendam. Verder was hij vicevoorzitter van de PvdA-senaatsfractie en eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer i.

PvdA
in de periode 2003-heden: lid Eerste Kamer, voorzitter SER

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Kim (Kim)

geboorteplaats en -datum
Hardinxveld-Giessendam, 22 september 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1992

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 15 juni 2013
 • universitair hoofddocent beleid en bestuur van de zorg, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Health Care Governance, van 2007 tot 2008
 • hoogleraar Management van Instellingen in de Gezondheidszorg, Instituut Beleid Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1 december 2008 tot juni 2013
 • bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat, Instituut Beleid Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, van juni 2013 tot september 2022
 • directeur SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau), van 15 juni 2013 tot 1 juni 2022
 • universiteitshoogleraar 'brede welvaart', Universiteit Tilburg, vanaf 16 september 2022
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf 16 september 2022

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 14 februari 2024 tot 14 maart 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • lid bestuur Oranjefonds, vanaf oktober 2016
 • lid bestuur Nationaal Comité 4 en 5 mei, vanaf 1 juni 2019

vorige (2/66)
 • voorzitter Platform Perspectief Jongeren (begeleidingscommissie Nationaal Programma Onderwijs NPO), van 2021 tot 13 oktober 2022
 • lid curatoria van verschillende leerstoelen, waaronder de Den Uyl-leerstoel van de Universiteit van Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • eerste ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 juli 2011 tot 15 juni 2013
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 juli 2011 tot 15 juni 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als (in)formateur
 • Kreeg op 14 februari 2024 de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden, en kan rekenen op voldoende steun in de volksvertegenwoordiging, bijvoorbeeld in de vorm van een extraparlementair-, gedoog- of minderheidskabinet, en deze opdracht binnen vier weken af te ronden. In zijn op 14 maart verschenen eindverslag beval hij vorming van een programkabinet aan op basis van een hoofdlijnenakkoord en met deels ministers 'van buiten', waarbij de politieke leiders van PVV, VVD, NSC en BBB in de Tweede Kamer blijven.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2010 bij de verkiezing in de PvdA van de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen 2011 verslagen door Marleen Barth

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister-president, mei 2024 (geweigerd)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Petra de Koning, "De man naar wie politici luisteren", NRC Handelsblad, 11 december 2017

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.