N.G. (Neil) Kinnock

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Neil Kinnock (1942) is een uit Wales afkomstige sociaaldemocraat. Hij was negen jaar (1983-1992) leider van de Labourpartij. Kinnock was van 1995 tot 2004 lid van de Europese Commissie. Van 1995 tot 1999 was hij belast met vervoer (inclusief transeuropese netwerken). Vanaf 1999 was hij vicevoorzitter van de Commissie en belast met administratieve hervorming. Als Commissaris vervoer trachtte hij onder meer rekeningrijden voor vrachtwagens in te voeren ter vervanging van tolheffingen en vignetten. In 2000 kwam hij met voorstellen voor betere financiële controle op de Europese instellingen en voor het tegengaan van mismanagement.

in de periode 1995-2004: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Verenigd Koninkrijk

geboorteplaats en -datum
Tredegar (Wales, Verenigd Koninkrijk), 28 maart 1942

2.

Partij/stroming

partij
Labour Party, Arbeiderspartij (sociaaldemocratisch)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • mentor, studieleider op het gebied van industriebeleid en vakbondszaken bij de Workers' Educational Association, van 1966 tot 1970
 • lid Lagerhuis, van juni 1970 tot januari 1995 (voor de districten Bedwellty (1970-1983) en Islwyn (1983-1995) in Zuid-Wales)
 • parliamentary private secretary bij het Ministerie van Werkgelegenheid, van 1974 tot 1975
 • schaduwminister van onderwijs, van mei 1979 tot oktober 1983
 • voorzitter Labour Party, van 2 oktober 1983 tot 18 juli 1992
 • lid Europese Commissie, belast met vervoer (inclusief transeuropese netwerken), van 25 januari 1995 tot 17 september 1999 (commissie-Santer)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met administratieve hervorming, van 17 september 1999 tot 22 november 2004 (commissie-Prodi)
 • lid Hogerhuis, vanaf 31 januari 2005 (life peer)

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid National Executive Committee van de Labour Party, van 1978 tot 1994
 • voorzitter National Executive Committee van de Labour Party, van 1988 tot juli 1992
 • vicevoorzitter Socialistische Internationale

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Privy Council (Adviesraad van de koningin), vanaf 1983

6.

Opleiding

academische studie
 • arbeidsverhoudingen en geschiedenis, University College of South Wales and Monmouthshire te Cardiff, tot 1965
 • postuniversitair diploma pedagogie

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Deed in 1998 voorstellen over gemeenschappelijke regels voor het verbod van vrachtverkeer op bepaalde tijden. Tot dan was in zeven van de vijftien EU-landen vrachtverkeer in het weekend verboden. Op basis van het voorstel komt er een verbod tussen zondag zeven uur 's ochtends en tien uur 's avonds (in de zomer tot middernacht). Voor lawaaiige vrachtwagens komt er een langer rijverbod.
 • Kwam in 1998 met regels om het gebruik van lawaaiige vliegtuigen aan banden te leggen. Alleen geregisteerde toestellen met geluiddemper mogen vanaf 1999 nog landen en opstijgen van Europese vliegvelden.
 • Kwam in 1998 met een voorstel om elektronisch rekeningrijden voor vrachtwagens in te voeren. Dit moest het systeem van tolheffingen, vignetten en belastingen vervangen. Vrachtwagens moeten worden uitgerust met een 'zwarte doos', die het aantal gereden kilometers registreert.
 • Kwam in 2000, als reactie op de affaires die in 1999 tot het aftreden van de commissie-Santer hadden geleid, met voorstellen over bestrijding van fraude en mismanagement, een nieuwe beloningsstructuur en het beperken van het inschakelen van externe adviseurs (European Governance)

8.

Wetenswaardigheden

predicaten/adellijke titels
 • Baron Kinnock of Bedwellty

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.