Dr. F. (Franz) Fischler

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Franz Fischler (1946) was van 1995 tot 2004 lid van de Europese Commissie, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling. Na zijn herverkiezing als eurocommissaris in 1999 werd zijn portefeuille aangevuld met visserij. Eerder was hij minister van landbouw in de kabinetten-Waldheim en -Klestil (1989-1994). Hij is lid van de -VP, de Oostenrijke christendemocratische partij.

in de periode 1995-2004: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Oostenrijk

geboorteplaats en -datum
Absam, (Tirol, Oostenrijk), 23 september 1946

2.

Partij/stroming

partij
ÖVP (Östereichische Volkspartei, Oostenrijkse Volkspartij) (christendemocratisch, centrum-rechts)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • assistent aan het Instituut voor landbouwbedrijfseconomie, afdeling regionale landbouwplanning, Wenen, van 1973 tot 1979
 • Landbouwschap van Tirol, o.a. verantwoordelijk voor cultuur en onderwijs, ruimtelijke ordening en milieubeheer, van 1979 tot 1984
 • directeur bij het Landbouwschap van Tirol, van 1985 tot 1989
 • minister van Land- en Bosbouw, van 24 april 1989 tot 17 november 1994 (kabinetten-Vranitzky II en III)
 • lid Nationale Vergadering (Nationalrat), van 5 november 1990 tot 17 december 1990
 • lid Nationale Vergadering (Nationalrat), van 7 november 1994 tot 24 november 1994
 • lid Europese Commissie, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling, van 25 januari 1995 tot 17 september 1999 (commissie-Santer)
 • lid Europese Commissie, belast met landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij, van 17 september 1999 tot 1 november 2004 (commissies-Santer en -Prodi)

4.

Opleiding

academische studie
 • agronomie, Universiteit van Wenen
 • diploma van Dr. rer. nat. oec. (Doctor in de natuurwetenschappen en de bedrijfskunde), november 1978

5.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Coördineerde vanaf 1999 namens de Europese Commissie de toetredingsonderhandelingen met 10 nieuwe lidstaten op het gebied van de landbouw.
 • Coördineerde de uitvoering van Speciale Toetredingsprogramma voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (Sapard-programma), waarmee de 10 nieuwe lidstaten worden geholpen met de hervorming van de landbouw naar EU-maatstaven. Het budget van dit programma is voor de periode 2000-2006 is vastgesteld op 520 miljoen euro per jaar.
 • Lanceerde het Groenboek over de toekomst van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), waarmee onder meer de kabeljauwvangst in de Noordzee aan strenge banden werd gelegd.
 • Initieerde in juli 2002 namens de Europese Commissie de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van een akkoord op 26 juni 2003. Hierbij werd besloten vanaf 2005 (of uiterlijk 2007) over te stappen van een subdidiëring van landbouwproducten naar inkomenssubdidies. De inkomenssteun wordt afhankelijk gemaakt van het voldoen aan een groot aantal Europese richtlijnen op het gebied van milieu en natuur, dierenwelzijn en diergezondheid. Indien een boer deze richtlijnen niet naleeft, zal de inkomenssteun worden verlaagd

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Liep tijdens zijn studietijd stage in een tuinbouw- en varkenshouderijbedrijf in Oostenrijk en in een melkveehouderijbedrijf in Nyköping (Zweden)

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
4 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.