Dr. V. (Viviane) Reding

foto Dr. V. (Viviane) Reding
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Wikimedia Commons / Martin Rulsch
Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Luxemburgse Viviane Reding (1951) was van 1 juli 2014 tot 1 september 2018 lid van het Europees Parlement voor de christendemocraten. Mevrouw Reding was van van 1999 tot 2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Barroso II was zij vicevoorzitter en eurocommissaris voor justitie en burgerrechten. In de Commissie-Prodi (1999-2004) was zij commissaris voor onderwijs, cultuur, jeugdzaken, media en sport. In de Commissie-Barroso I (2004-2010) was zij belast met informatiemaatschappij en media. Mevrouw Reding was eerder al eens lid van het Europees Parlement (1989-1999), en ze was lid van de Luxemburgse volksvertegenwoordiging (1979-1989).

in de periode 1999-2014: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Luxemburg

geboorteplaats en -datum
Esch-sur-Alzette (Luxemburg), 27 april 1951

2.

Partij/stroming

partij
CSV (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei) (christendemocratisch)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers, van 1979 tot 1989
 • lid gemeenteraad van Esch-sur-Alzette, van 1981 tot 1999
 • lid Europees Parlement, van 26 juli 1989 tot 16 september 1999
 • lid Europese Commissie, belast met onderwijs, cultuur, jeugdzaken, media, sport, van 17 september 1999 tot 22 november 2004 (commissie-Prodi)
 • lid Europese Commissie, belast met informatiemaatschappij en media, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met justitie, burgerrechten en burgerschap, van 10 februari 2010 tot 1 juli 2014 (Commissie-Barroso II, tussen 19 april 2014 en 25 mei 2014 met verkiezingsverlof)
 • lid Europees Parlement, van 1 juli 2014 tot 1 september 2018

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter Christelijk-sociale vrouwen, van 1988 tot 1993
 • ondervoorzitter CSV, van 1995 tot 1999
 • hoofd Luxemburgse delegatie EVP in het Europees Parlement
 • lid fractiebestuur EVP in het Europees Parlement

5.

Nevenfuncties

vorige
 • journalist en commentator, "Luxemburger Wort", van 1978 tot 1999
 • voorzitter Luxemburgse Unie van journalisten, van 1986 tot 1998

6.

Opleiding

academische studie
 • menswetenschappen, Sorbonne, Parijs

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Stelde nieuwe steunprogramma's voor cultuur in (Cultuur 2000)
 • Stelde nieuwe steunprogramma's voor de audiovisuele sector in (Media Plus en in samenwerking met de Europese Investeringsbank het Innovation 2000 Initiative for Audiovisual)
 • Lanceerde initiatieven op onderwijsgebied: het "Europees Jaar van de talen 2001", het "eLearning-actieplan" en het "Actieplan levenslang leren"
 • Initieerde het "Witboek Jeugd", waarin methoden en prioriteiten worden geformuleerd om de jeugd nauwer bij voor jongeren relevante beslissingen te betrekken
 • Kondigde in december 2004 een onderzoek aan naar de wholesale tarieven voor internationale roaming die mobiele exploitanten elkaar in rekening brengen, kondigde in maart 2006 EU-wetgeving aan om de tarifering te reguleren. De roamingverordening werd in juli 2007 van kracht.
 • Bracht in februari 2005 een overeenkomst tot stand tussen de Europese Commissie en de auto-industrie om alle auto's per 2009 uit te rusten met eCall-technologie, zodat bij een ongeluk automatisch 112 wordt gebeld (uitgewerkte voorstellen kwamen in september 2005)
 • Bemiddelde in maart 2005 over een Europese coördinatie voor de aanpak van haatzaaierij via de media, naar aanleiding van het uit de lucht halen van de satellietzenders Al Manar en Sahar 1
 • Lanceerde in mei 2005 een strategie om Europese romans, films en muziek gratis op internet toegankelijk te maken (gepubliceerd in september 2005), presenteerde in maart 2006 plannen voor digitale ontsluiting van zes miljoen boeken, documenten en andere culturele werken via internet (Europese digitale bibliotheek), mede door Europese financiering van een netwerk van digitale centra
 • Lanceerde in juni 2005 een vijfjarenstrategie voor stimulering van ICT in Europa (i2010-initiatief), waarbij jaarlijks 1,8 miljard euro aan Europees geld wordt geïnvesteerd in ICT-projecten
 • Startte in juli 2005 een finale openbare raadpleging over de modernisering van EU-regelgeving voor audiovisuele content op tv, breedband of derde generatie mobiele telefonie, met als doel te komen tot flexibele en moderne regels voor de media-industrie
 • Kende in juli 2005 in het spectrum van radiofrequenties een grote bandbreedte toe aan Wi-Fi/draadloos internet, om zo concurrentie te bevorderen in markt voor breedbandsystemen, transport(navigatie)systemen, en providers van mobiele telefonie
 • Startte in september 2005 een openbare raadpleging over de uitdagingen voor Europese uitgeverijen in het digitale tijdperk
 • Opende in oktober 2005 een website waar Europese consumenten de kosten van mobiele telefonie in het buitenland van verschillende providers kunnen vergelijken (roaming)
 • Bemiddelde in november 2005 op de VN-Top over Informatiemaatschappij in Tunis voor een nieuwe wijze van wereldwijd beheer van het internet, publiceerde in mei 2006 een mededeling met Europese doelstellingen voor het wereldwijde beheer
 • Lanceerde in december 2005 plannen die een ruimer aanbod van commercials op tv mogelijk maakt; wel zijn strenge beperkingen opgelegd die "product placement" in nieuwsuitzendingen en kinderprogramma's vierbieden; daarnaast wijzigt Reding de "Rome-II"-richtlijn zodat geschillen over publicaties alleen beslecht kunnen worden voor de rechter in het land van herkomst (wijziging Televisie zonder grenzen-richtlijn)
 • Presenteerde in maart 2006 plannen voor stimulering van snelle breedbandverbindingen in Europa ("Breedband voor allen"), met name in de minder ontwikkelde regio's
 • Lanceerde in april 2006 het Europees actieplan voor het stimuleren van elektronische overheidsdiensten 'eGovernment action plan' als onderdeel van de i2010-strategie; het eGovernment streeft ernaar om online applicaties te stimuleren voor het regelen van openbare aanbestedingen ('eProcurement'), pensioenzaken, sociale zekerheid etc.
 • Startte in mei 2006 een openbare raadpleging (inclusive multi-stakeholder dialogue) over een nieuwe IT-beveiligingsstrategie voor Europa
 • Startte in juli 2006 een openbare raadpleging over mogelijke Europese regelgeving inzake de toepassing van RFID-technologie (formulering van een technische standaard, garanties voor privacybescherming, reservering van bandbreedte bij verdeling van radiofrequenties); presenteerde de eerste bevindingen in oktober 2006
 • Startte in juli 2006 een openbare raadpleging over de ontwikkeling van een Europese markt voor online content (films, muziek, spelletjes)
 • Startte in oktober 2006 een openbare raadpleging over media-alfabetisme, het vermogen om de inhoud van media op zijn waarde te kunnen beoordelen zodat de burger bewuste keuzes kan maken
 • Bestemde in februari 2007 1,2 miljard euro aan ICT-gerelateerd onderzoek (zevende kaderprogramma)
 • Speelde een bemiddelende rol bij de totstandkoming van een akkoord over over de bescherming van minderjarigen bij GSM-gebruik, getekend in februari 2007 door Europese exploitanten van mobiele netwerken
 • Presenteerde in augustus 2007 plannen om het radiospectrum open te stellen voor geavanceerde mobiele data- en multimediadiensten met als doel het aanbieden en ontwikkelen van innovatieve draadloze technologieën voor mobiele exploitanten in Europa zowel gemakkelijker als lucratiever maken
 • Presenteerde in april 2008 plannen om de voorwaarden rond pan-Europese communicatieservices aan boord van vliegtuigen te harmoniseren. Deze service moet het voor passagiers mogelijk maken om tijdens een vlucht boven Europa te bellen met de eigen mobiele telefoon
 • Probeerde in 2010 de twee jaar eerder voorgestelde richtlijn Europese consumentenrechtenbescherming verder aan te scherpen
 • Kondigde in november 2010 aan dat de Commissie de bescherming van persoonsgegevens wilde moderniseren ten einde de privacy beter te beschermen. Begin 2012 diende de Commissie daar een voorstel toe in
 • Was samen met Commissievoorzitter Barroso en eurocommissaris Kroes betrokken bij het conflict tussen de Europese Commissie en Hongarije nadat de Hongaarse premier Orban in 2011 hervormingen doorvoerde die de rechtsstaat in zijn land onder druk zette
 • Presenteerde in november 2012 een voorstel voor een gelijkwaardiger selectieprocedure bij topfuncties wat ertoe zou moeten leiden dat 40% van de topfuncties door vrouwen bezet zou moeten worden. Een eerder voorstel voor een verplicht vrouwenquotum werd in oktober 2012 afgeschoten
 • Trok in 2013 heel de Europese Unie door om voordrachten te geven bij evenementen en debatten in kader van het Europees Jaar van de Burger
 • Presenteerde in 2013 een voorstel voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie voor Fraudezaken voor de vervolging van zaken waar misbruik wordt gemaakt van Europese gelden. Het voorstel stuitte op veel weerstand in de lidstaten
 • Presenteerde in maart 2014 de procedure bij schending van de rechtsstaat door een EU-lidstaat; deze procedure wordt gekenmerkt door meer betrokkenheid van en toezicht door de Europese Commissie op basis van artikel 7 van het Verdrag betreffende Europese Unie

8.

Wetenswaardigheden

onderscheidingen (EU)
 • gouden medaille van de "Stichting voor Europese Verdienste", oktober 2001
 • Robert Schuman Medaille, 2004
 • Europees Commissaris van het jaar (European Voice), 2007
 • en een reeks aan overige eredoctoraten en regionale en nationale onderscheidingen voor activiteiten op diverse terreinen

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 16 mei 2013.