Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA

foto Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA
bron: CDA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Uit de zakenwereld afkomstige natuurkundige die staatssecretaris voor buitenlandse handel was in het kabinet-Balkenende II i en het kabinet-Balkenende III i en daarna twee jaar CDA-Tweede Kamerlid. Begon haar loopbaan bij adviesbureau McKinsey en was vervolgens directeur bij de Autoriteit Financiële Markten. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerster buitenlandse zaken. Werd in september 2010 bestuurder van ING. Dochter van CDA-ideoloog Jos van Gennip i en de eerste die als in functie zijnde bewindspersoon moeder werd.

CDA
in de periode 2003-2008: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Catharina Elisabeth Godefrida (Karien)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 3 oktober 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1998

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer handelspolitiek, export, ondernemerschap, economische structuur, consumentenbeleid en toerisme), van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 3 september 2008
 • directeur private banking en beleggen, ING Bank, van 1 september 2010 tot januari 2015
 • lid Raad van Bestuur ING Frankrijk, vanaf oktober 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Econonomische Zaken belast met 1. handelspolitiek, zoals WTO, 2. internationaal ondernemen en werving buitenlandse investeringen, 3. ondernemerschap en innovatie, 4. economische structuur en ruimtelijk economisch beleid, 5. administratieve lasten en aanpak vergunningen, 6. consumentenbeleid en 7. toerisme
 • Vanaf juli 2006 tevens mede betrokken bij het informatie (ICT-)- en telecombeleid, met name waar dit gericht is op startende ondernemers

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Internationale Kamer van Koophandel, vanaf september 2012

vorige (2/14)
 • lid Raad van Toezicht Deltares, van januari 2008 tot augustus 2015
 • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht, vanaf 1 december 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/7)
 • ambassadrice "Delftse Creatieve Ambassadeurs"
 • erelid VVTP Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Voerde namens de regering in het kader van de WTO onderhandelingen over vrijere wereldhandel (de zogenaamde Doha-onderhandelingen)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot intrekking van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Het voorstel werd in 2007 door staatssecretaris Heemskerk in het Staatsblad gebracht. (30.828)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2006 de Wet handhaving consumentenbescherming (Stb. 591) tot stand. Om aan naleving van Europese verplichtingen op het gebied van consumentenbescherming te kunnen voldoen wordt een toezichthouder (ConsumentenAutoriteit) ingesteld. (30.411)
 • Bracht in 2007 de Handelsregisterwet 2007 tot stand, die zorgt dat het handelsregister wordt uitgebreid tot een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Met dit basisregister wordt gestreefd naar een compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. (30.656)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was actief in 'studenten in de politiek'
 • Zij studeerde af bij het RIVM
 • Werkte in San Francisco, Calgary en Londen

uit de privésfeer
Was als staatssecretaris in de perioden februari-mei 2004 en december 2005-(medio) april 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij was op zaterdag 13 maart 2004 de eerste bewindsvrouwe in onze staatkundige geschiedenis die in haar zittingsperiode een kind kreeg.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.