Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Logo van OESO in het Engels

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), of Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), is een intergouvernementele organisatie die zich inzet voor de bevordering van economische ontwikkeling en wereldhandel. Het samenwerkingsverband bestaat uit 38 landen en biedt een platform om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen een gezamenlijk beleid to voeren om zo duurzame economische groei te stimuleren, werkgelegenheid te bevorderen, financiële stabiliteit te waarborgen en economische ontwikkelingen in andere landen te ondersteunen.

De OESO is een uitvloeisel van een organisatie die in 1948 werd opgericht ter ondersteuning van het Marshallplan voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. De lidstaten van de OESO zijn landen met een markteconomie die worden geregeerd op basis van democratische beginselen en respect voor de mensenrechten. De werkzaamheden van de OESO geschieden via een groot aantal commissies.

De OESO bestaat uit een Raad, samengesteld uit ministers en permanente vertegenwoordigers, en een Uitvoerend Comité, bestaande uit dertien landen en een secretaris-generaal. De OESO wordt gefinancierd door de lidstaten op basis van de economische capaciteit per land en de begroting bedraagt een paar honderd miljoen dollar per jaar.

1.

Meer informatie