M. (Markos) Kyprianou

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Markos Kyprianou (1960) was van mei 2004 tot eind februari 2008 lid van de Europese Commissie. In de commissie-Barroso was hij belast met gezondheid en (tot 2007) consumentenbescherming. Daarvoor was hij minister van Financiën in Cyprus. In 2008-2011 was hij minister van Buitenlandse Zaken. Kyprianou is lid van de liberale partij.

in de periode 2004-2008: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Cyprus

geboorteplaats en -datum
Limassol (Cyprus), 22 januari 1960

2.

Partij/stroming

partij
Dimokratikon Komma (liberaal)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • advocaat, van 1985 tot 1991
 • lid gemeenteraad van Nicosia, van 1986 tot 1991
 • partner bij advocatenkantoor George L. Savvides, van 1991 tot februari 2003
 • parlementslid, van 1991 tot 2003
 • minister van Financiën, van 1 maart 2003 tot 30 april 2004 (kabinet-Papadopoulos)
 • lid Europese Commissie, betrokken bij de werkzaamheden van Michaele Schreyer (begroting), van 1 mei 2004 tot 21 november 2004 (Commissie-Prodi)
 • lid Europese Commissie, belast met gezondheid (en tot 1 januari 2007 consumentenzaken), van 22 november 2004 tot 29 februari 2008 (Commissie-Barroso I)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 29 februari 2008 tot 5 augustus 2011 (kabinet-Christofias I)

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid centraal comité van de Democratische Partij, vanaf 1986

5.

Nevenfuncties

huidige
 • associate member van de American Bar Association
 • lid Europese Harvard Law School Association
 • lid International Bar Association
 • lid Cypriotische vereniging van het Rode Kruis

6.

Opleiding

academische studie
 • rechten, Universiteit van Athene
 • internationaal en fiscaal recht (Masters in Law), Trinity College, Cambridge University

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Volksgezondheid:
 • presenteerde in januari 2005 een actieplan om lidstaten te ondersteunen in hun beleid voor mentale ziekten en de aanpak van zelfmoorden; gaf in oktober 2005 het startsein voor een openbare raadpleging (Groenboek) over het onderwerp
 • kondigde in maart 2005 maatregelen aan om de obesitasepidemie (zwaarlijvigheid) in Europa te bestrijden, onder meer door instelling van een platform; lanceerde in december 2005 een Groenboek voor de stimulering van gezonde maaltijden en lichaamsbeweging
 • presenteerde in april 2005 een strategie voor de gezondheid en consumentenbscherming ("De gezondheid, de veiligheid en het vertrouwen van de burger bevorderen")
 • formuleerde in april 2005 een strategie om Europa voor te bereiden op een griep-pandemie (raamwerkovereenkomst 2007-2012), waarin onder meer 1 miljard euro gereserveerd wordt voor aanschaf van vaccins en anti-lichamen; presenteerde in november 2005 een griep-voorzorgsplan ("EU influenza preparedness plan")
 • riep EU-lidstaten in mei 2005 op om meer werk te maken van toepassing van ICT in gezondheidszorg (eHealth initiatief)
 • voerde in september 2005 nieuwe regelgeving in inzake de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedderivaten
 • presenteerde in december 2005 een strategie om HIV/Aids in de EU en omringende landen te bestrijden voor de periode 2006-2009
 • lanceerde in februari 2006 het "Health in Europe"-project (European Health Information Platform) - een multimediaal initiatief voor voorlichting over gezondheidsaspecten
 • startte in maart 2006 een Europese anti-rookcampagne "HELP - For a life without tobacco", die met name de gevaren van hoge concentraties koolmonoxide in de longen benadrukt
 • presenteerde in juni 2006 met een Groenboek om de dialoog tussen de EU en het maatschappelijk middenveld inzake drugs en drugsbestrijding te verbeteren
 • startte in juni 2006 een openbare raadpleging over Europese samenwerking op het vlak van orgaandonatie en -transplantatie
 • presenteerde in oktober 2006 een EU-strategie (Groenboek) over de beperking van negatieve gezondheidseffecten van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik
 • publiceerde in juni 2006 een mededeling "Acties voor een veiliger Europa", waarmee de preventie van ongelukken tot speerpunt wordt bestempeld bij de financiering van EU-programma's voor volksgezondheid
 • startte in januari 2007 een EU-brede discussie (Groenboek) "Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau", dat ingaat op passief roken, voor- en nadelen van diverse maatregelen, verboden op roken in openbare ruimtes etc.
 • =
 • Dierziekten:
 • startte in januari 2005 een uitgebreid onderzoek na het ontdekken van de gekkekoeienziekte BSE bij een geslachte geit in Frankrijk
 • nam in april 2005 nieuwe maatregelen tegen de vogelgriep, met name om massaslachtingen in de toekomst te voorkomen, en om te voorkomen dat virussen met een laag risico ("low pathogenic viruses") zich ontwikelen tot epidemieën die de menselijke gezondheid kunnen treffen
 • vroeg in augustus 2005 de EU-lidstaten om verhoogde waakzaamheid inzake uitbraken van de vogelgriep in Azië en Siberië
 • versoepelde in oktober 2005 de regelgeving omtrent BSE ('gekke koeienziekte') door de leeftijdsgrens voor de verplichte verwijdering van de wervelkolom van geslachte runderen te verhogen. Hierdoor kan weer rundvlees met been, zoals de Italiaanse "bistecca alla Fiorentina" of de T-bonesteak, worden geproduceerd.
 • stelde in oktober 2005 een importverbod in voor levende vogels en geslacht pluimvee uit Turkije en Roemenië vanwege een uitbraak van vogelgriep in deze twee landen
 • reserveerde in november 2005 185 miljoen euro voor de bestrijding van dierziektes in 2006 (129 programma's)
 • bezocht in november 2005 Vietnam, Thailand, Cambodja en Indonesië om te praten over vogelgriep en Aidsbestrijding, was in december 2005 medevoorzitter een vogelgriep-Conferentie in Beijing
 • kondigde in januari 2006 aan dat de Europese Unie 80 miljoen euro reserveert voor de bestrijding van vogelgriep in (met name) Aziatische landen
 • nam in februari 2006 nieuwe maatregelen voor beheersing van de vogelgriep, na uitbraken van de vogelgriep in Griekenland, Italië, Slovenië, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije; de maatregelen stellen een 10-kilometerzone in rond besmettingshaarden, waarbinnen voor pluimvee een ophokplicht geldt; gaf toestemming aan Frankrijk en Nederland voor inenting van bepaalde typen pluimvee
 • hief in maart 2006 het embargo op Brits rundvlees op, dat in 1996 was ingesteld na de uitbraak van de gekkekoeienziekte BSE; het tienjarig embargo betekende dat Brits rundvlees niet mocht worden verkocht in Europese supermarkten
 • presenteerde in augustus 2006 wetgeving om salmonella in legbatterijen te verminderen, onder meer door verplichte vaccinatie van leghennen vanaf 2008
 • =
 • Dierenwelzijn:
 • lanceerde in mei 2005 voorstellen voor de verbetering van de leefkwaliteit van braadkippen
 • bracht in augustus 2005 nieuwe regelgeving tot stand voor de gezondheid van vissen in vis-kwekerijen, de regelgeving kwam tot stand in oktober 2006 na goedkeuring door de Raad
 • presenteerde in januari 2006 een actieplan 2006-2010 voor de bescherming van dierenwelzijn
 • =
 • Consumentenbescherming:
 • lanceerde in september 2005 een openbare raadpleging over contract- en verbintenissenrecht
 • wijzigde in oktober 2005 onder druk van het Europees Parlement een ontwerp-richtlijn voor de verstrekking van consumentenkredieten door banken aan burgers uit andere EU-landen; de wijzigingen betroffen onder meer grotere flexibiliteit voor nationale lidstaten om regelgeving te formuleren, een 'opt-out'-periode van twee weken na afsluiting van de lening, het recht van vervroegde aflossing, en annulering van het krediet als de aanschaf niet doorgaat.
 • presenteerde in februari 2006 ontwerp-wetgeving om aanstekers veiliger te maken voor kleine kinderen
 • startte in juni 2006 een openbare raadpleging om te komen tot betere Europese wetgeving voor de estafetteverhuur van vakantiehuisjes in het buitenland ("time-sharing")
 • =
 • Voedselveiligheid:
 • kondigde in april 2005 maatregelen aan tegen kanker-kansvergrotende voedselkleurstoffen van het type-Sudan
 • stelde in april 2005 strenge eisen aan de import van graangluten (diervoer) en graan voor bierbrouwerijen, om te voorkomen dat deze importen het gemodificeerde GMO Bt10-gen bevatten
 • presenteerde in juli 2006 Europese harmonisering van de regelgeving voor het gebruik van voedingsstoffen, smaakstoffen en enzymen bij de productie van voedsel

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Droeg na de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie in januari 2007 het Consumentenbeschermings-gedeelte van zijn portefeuille over aan de nieuwe Bulgaarse eurocommissaris Meglena Kuneva

relevante buitenlandse reizen
 • Bracht in november 2005 een werkbezoek aan Vietnam, Thailand, Cambodja en Indonesië (vogelgriep)
 • Bracht in december 2005 en januari 2006 bezoeken aan China (VN vogelgriep-conferentie)
 • Bracht in januari 2006 een bezoek aan Turkije (vogelgriep)
 • Bracht in maart 2006 een bezoek aan Nigeria (vogelgriep)
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.