S. (Siim) Kallas

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Est Siim Kallas (1948) was in 2004-2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Barroso I hield hij zich bezig met administratieve zaken, financieel toezicht en de aanpak van fraude met EU-gelden. In de Commissie-Barroso II had hij de portefeuille vervoer. Daarvoor was hij minister-president van Estland. Hij is lid van de centrumrechtse Hervormingspartij van Estland.

in de periode 2004-2014: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Estland

geboorteplaats en -datum
Tallinn (Estland), 2 oktober 1948

2.

Partij/stroming

partij
ER (Eesti Reformierakond, Hervormingspartij), vanaf 1994 (centrumrechts)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • econoom bij het ministerie van Financiën van de Estse Socialistische Soviet Republiek, van 1975 tot 1979
 • voorzitter Raad van Bestuur van de Spaarbank, van 1979 tot 1986
 • plaatsvervangend eindredacteur dagblad "Rahva Hääl", van 1986 tot 1989
 • voorzitter Estste vakbeweging, van 1989 tot 1991
 • president Centrale Bank van Estland, van 1991 tot 1995
 • lid Parlement, van 1995 tot 2003 (twee keer herkozen)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 6 november 1995 tot 2 december 1996 (kabinet-Vähi)
 • minister van Financiën, van 25 maart 1999 tot 28 januari 2002 (kabinet-Laar)
 • minister-president, van 28 januari 2002 tot 10 april 2003
 • lid Europese Commissie, betrokken bij de werkzaamheden van Joaquin Almunia (economische en monetaire zaken), van 1 mei 2004 tot 21 november 2004 (Commissie-Prodi)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met administratieve zaken, financieel toezicht en fraudebestrijding, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met vervoer, van 10 februari 2010 tot 1 november 2014 (Commissie-Barroso II)
 • waarnemend eurocommissaris belast met economische en monetaire zaken (tussen 19 april en 25 mei en van 1 juli tot 1 november 2014)

4.

Opleiding

academische studie
 • economie, Universiteit van Tartu, tot 1972 (cum laude)

5.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Lanceerde in april 2005 het Transparantie-iniatief (nieuwe regels voor lobbyisten); in november 2005 volgde een uitbreiding met nieuwe maatregelen voor meer openbaarheid van EU-instellingen (onder meer het openbaar stellen van meer documenten, zoals de brieven van eurocommissarissen); in februari 2006 volgde een consultatie over een verplicht registratie- en toezichtsysteem voor alle (naar schatting 15.000) lobbyisten; in mei 2006 volgde een Groenboek over de instelling van vrijwillig registratiesysteem.
 • Lanceerde in juni 2005 een stappenplan voor verbetering van de boekhouding van de Europese Commissie
 • Formuleerde in september 2005 een nieuw onroerend-goed beleid voor de Europese instellingen in Brussel
 • Presenteerde in oktober en november 2005 plannen voor een vergaande integratie van ICT in de werkprocessen van de Europese Commissie ("e-Commission")
 • Presenteerde in november 2005 de resultaten van een grootscheepse douanecontrole op namaakartikelen (operatie "FAKE"), waarbij in mei 2005 tienduizenden kleren, schoenen, elektronische apparaten, medicijnen, sigaretten en ander namaakproducten zijn onderschept
 • Leidde in november 2005 een grootscheepse reorganisatie van de Europese Commissie, waarin de hele ambtelijke top werd ververst
 • Presenteerde in januari 2006 een actieplan voor een betere besteding van EU-gelden in de lidstaten en door Europese organen, door: simpeler procedures; betere controle, onder meer in samenwerking met nationale Rekenkamers; een nieuwe budgettaire discipline als vastgelegd in de Financiële bepaling; gezamenlijke richtlijnen per beleidsveld; en betere gegevensuitwisseling tussen EU-organen en lidstaten
 • Presenteerde in januari 2006 plannen voor het bijhouden van een zwarte lijst van bedrijven (bijvoorbeeld in de landbouw) die fraude met EU-gelden of subsidies hebben gepleegd
 • Presenteerde in maart 2006 een mobiliteitsplan 2006-2009 voor de 22.000 ambtenaren van de Europese Commissie, die duurzame vormen van transport (fietsen, openbaar vervoer) stimuleert
 • Presenteerde in oktober 2006 afspraken die de administratieve samenwerking tussen de Europese Commissie en de Verenigde Naties formaliseren op het gebied van werving en selectie, boekhouding, planning, aanbestedingen en ethiek
 • Speelde een actieve rol in het onderhandelingsproces dat in november 2006 leidde tot een hervorming van het systeem van de Europese scholen ('klassieke' Europese scholen, scholen voor onderwijs aan kinderen van EU-ambtenaren, en andere 'Europese scholen), in 2006 waren er 13 Europese scholen in 7 EU-lidstaten; de plannen maken een uitbreiding van dit aantal mogelijk en regelen zaken als schoolbestuur, curriculum en financiën

6.

Wetenswaardigheden

hobby's
 • literatuur, theater, muziek, geschiedenis
 • wielrennen, tennis

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.