J. (Ján) Figel'

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Jan Figel' (1960) was in november 2004-oktober 2009 lid van de Europese Commissie. In de commissie-Barroso I was hij belast met de portefeuille onderwijs, training, cultuur en (tot 2007) talen. Daarvoor was hij namens Slowakije onderhandelaar bij de Europese Commissie voor de toetreding van dat land. Hij is lid van de Slowaakse christendemocratische partij. In 2009-2012 was hij voorzitter van die partij, minister van verkeer, bouw en regionale ontwikkeling en vicepremier.

in de periode 2004-2009: lid Europese Commissie

1.

Voornaam (roepnaam)

Ján (Ján)

2.

Personalia

land
Slowakije

geboorteplaats en -datum
Vranov nad Topl'ou (Slowakije), 20 januari 1960

3.

Partij/stroming

partij
KDH (Krestansko-Demokratické Hnutie), christendemocratische partij

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • medewerker onderzoek en ontwikkeling in energiesystemen bij ZPA Presov, van 1983 tot 1992
 • lid Parlement, van 1992 tot 1998
 • docent internationale betrekkingen, Universiteit van Trnava, van 1995 tot 2000
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, van 1998 tot 2002
 • hoofdonderhandelaar bij de Europese Commissie voor toetreding Slowakije bij de Europese Unie, van 1998 tot 2003
 • lid Parlement, van 2002 tot 2004
 • lid Europese Commissie, betrokken bij de werkzaamheden van Erkkii Liikanen (ondernemingen en informatiemaatschappij), van 1 mei 2004 tot 21 november 2004 (Commissie-Prodi)
 • lid Europese Commissie, belast met onderwijs, training en cultuur (en tot 1 januari 2007 meertaligheid), van 22 november 2004 tot 1 oktober 2009 (Commissie-Barroso I)
 • voorzitter KDH, vanaf 19 september 2009
 • minister van verkeer, bouw en regionale ontwikkeling, tevens viceminister-president, van 8 juli 2010 tot 4 april 2012 (kabinet-Radicová)
 • speciaal EU-gezant voor geloofsvrijheid, vanaf mei 2016

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Europese Conventie voor vaststelling van een ontwerp-Grondwet voor Europa (vertegenwoordiger van de Slowaakse regering), van februari 2002 tot juli 2003

6.

Opleiding

academische studie
 • energie en elektronica, Technische Universiteit van Kosice, van 1978 tot 1983
 • internationale betrekkingen, Universiteit van Georgetown (Washington DC), 1994
 • Europese economische integratie, UFSIA Antwerpen, 1994

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Presenteerde in februari 2005 een Europese 'standaard cv' om het solliciteren in andere EU-lidstaten gemakkelijker te maken
 • Breidde het Erasmus-programma voor studentenuitwisseling in februari 2005 uit met 17 nieuwe universiteiten, waardoor het Erasmus-Mundusnetwerk 69 Europese universiteiten omvat
 • Lanceerde in april 2005 een raamwerkprogramma 2007-2013 voor een actief Europees burgerschap met een budget van 207 miljoen euro
 • Lanceerde in mei 2005 een nieuwe EU-strategie voor jongeren
 • Selecteerde in juli 2005 108 "Tempus"-projecten voor samenwerking tussen twee of meerdere universiteiten - het Tempus-programma stimuleert projecten tussen universiteiten in de EU en in de buurlanden van de EU (Oost-Europa, Centraal-Azië, Balkan, Middellands Zeegebied)
 • Selecteerde in juli 2005 3.015 "Leonardo da Vinci"-projecten voor uitwisselingen in het beroepsonderwijs (budget in 2005: 120 miljoen euro, die de uitwisseling van ongeveer 60.000 studenten mogelijk maakt)
 • Op zijn initiatief werd in oktober 2005 vastgesteld dat 2008 het "Europese jaar van de interculturele dialoog" wordt
 • Stelde in oktober 2005 het budget voor het Minervaprogramma (onderdeel van het Socratesprogramma) vast op 6 miljoen euro. Dit programma steunt 27 projecten voor toepassing van ICT op scholen.
 • Publiceerde in november 2005 een mededeling om programma's voor levenlang leren ("life-long learning") in de EU-lidstaten een nieuwe impuls te geven. Constateerde dat het gebrek aan vervolgopleidingen van met name laagopgeleiden economische groei hindert.
 • Publiceerde in november 2005 een mededeling om meertaligheid te bevorderen (New Framework Strategy for Multilinguism). Onderdelen van het beleid zijn de financiering van informatietechnieken om taalbarrières te slechten, EU-websites in meer talen aan te bieden, en coördinatie van nationaal beleid om meertaligheid op scholen te stimuleren
 • Presenteerde in februari 2006 plannen voor de opening van een Europees Technologie-Instituut
 • Ontvouwde in mei 2006 een visie voor de modernisering van universiteiten in Europa
 • Lanceerde in december 2006 het "Erasmus Mundus Externe Samenwerkingsvenster", waarmee 1300 beurzen worden uitgereikt aan studenten uit het Middellands Zeegebied, Rusland, Centraal-Azië, Iran, Irak en Jemen om te studeren aan een Europese universiteit
 • Deed in augustus 2007 aanbevelingen aan de lidstaten om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren. Stelde dat in de meeste lidstaten de leerkrachten onvoldoende zijn opgeleid

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Peter Wierenga, "Europa van de kennis opnieuw opbouwen" in: Staatscourant, 10 december 2004

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
4 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.