Handvest van Grondrechten

Verklaring voor de slotakte:

De conferentie neemt nota van de onderstaande toelichting bij het Handvest van de grondrechten i, welke is opgesteld onder het gezag van het Praesidium van de Conventie die het Handvest heeft opgesteld en welke is bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het Praesidium van de Europese Conventie .