Dr. V. (Vladimir) Spidla

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Vladimir Spidla (1951) was van november 2004 tot februari 2010 lid van de Europese Commissie, belast met Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Daarvoor was hij lid van het Tsjechische parlement, minister van Sociale Zaken en tenslotte premier van Tsjechië (juli 2002 tot juni 2004). Spidla is lid van de Tsjechische sociaaldemocratische partij.

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

1.

Voornaam (roepnaam)

Vladimir (Vladimir)

2.

Personalia

land
Tsjechië

geboorteplaats en -datum
Praag (Tsjechië), 22 april 1951

3.

Partij/stroming

partij
CSSD (Ceska Strana Socialne Demokraticka, Sociaal-Democratische Partij van Tsjechië)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • ambtenaar afdeling culturele zaken, gemeente Jindrichuv Hradec
 • archeoloog in het districtsmuseum Jindrichuv Hradec
 • fabrieksarbeider
 • vicevoorzitter gemeenteraad van Jindrichuv Hradec, verantwoordelijk voor onderwijs, gezondheid, sociale zaken en cultuur, vanaf 1990
 • directeur arbeidsbureau te Jindrichuv Hradec, van 1991 tot 1996
 • lid Kamer van Afgevaardigden, van 1996 tot juli 2004
 • minister van Arbeid en Sociale Zaken, vicepremier, van 17 juli 1998 tot 12 juli 2002
 • minister-president van Tsjechië, van 12 juli 2002 tot 26 juli 2004
 • lid Europese Commissie, belast met sociale zaken en werkgelegenheid, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)
 • hoofdadviseur van minister-president Bohuslav Sobotka, van 2014 tot 2017
 • Directeur Masarykova Demokratická Academy, (democratische denktank in Tsjechië), vanaf 2011

5.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid presidium CSSD, vanaf 1992
 • vicevoorzitter CSSD
 • voorzitter CSSD, vanaf maart 1997

6.

Opleiding

academische studie
 • geschiedenis en prehistorie Karelsuniversiteit te Praag, tot 1976

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Stelde in februari 2005 nieuwe richtlijnen in (akkoord: april 2005) voor arbeidstijden en werkomstandigheden in het wegtransport
 • Lanceerde in maart 2005 een openbare raadpleging over de gevolgen van de vergrijzing in Europa (Groenboek demografische veranderingen, nieuwe solidariteit tussen generaties)
 • Lanceerde in juni 2005 een openbare raadpleging (Groenboek) over een Europees beleid inzake economische migratie
 • Vroeg West-Europese lidstaten in september 2005 om de arbeidsmarkt open te stellen voor werknemers uit Oost-Europa
 • Publiceerde in oktober 2005 plannen voor de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen tussen lidstaten, de richtlijn bevat bepalingen inzake toegankelijkheid van pensioenen, opeisbaarheid van gespaard kapitaal, informatieplicht aan werknemers bij het wisselen van baan
 • Lanceerde in december 2005 plannen voor de verbetering van levensomstandigheden en opname in arbeidsproces van gehandicapten in 2006-2007
 • Presenteerde in december 2005 het Beleidsplan voor Legale Migratie 2006-2009, waarmee flexibel kan worden ingespeeld op gaten in de Europese arbeidsmarkt; het plan voorziet in (1) het opstellen van toelatingsprocedures, (2) opzetten van informatie-uitwisseling tussen lidstaten, (3) integratie van werknemers uit derde landen in de EU-lidstaat waar ze werken, (4) een betere afstemming tussen nationale immigratie-autoriteiten en autoriteiten in het land van herkomst
 • Lanceerde in maart 2006 het 'Europees Globaliserings Fonds' met een budget van 500 miljoen euro per jaar; het fonds steunt regio's die industrieën en werkgelegenheid zijn verloren door de verhuizing van bedrijven naar lage-lonenlanden
 • Gaf in maart 2006 het startsein voor de oprichting van een Europese Alliantie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ("European Alliance for Corporate Social Responsibility" (CSR))
 • Gaf in april 2006 actuele richtsnoeren voor toepassing van de Detacheringsrichtlijn van 1996, om 'ongerechtvaardigde administratieve belemmeringen' op te heffen waarmee (met name) Oost-Europese bedrijven moeilijk werknemers kunnen detacheren in West-Europese landen
 • Presenteerde in oktober 2006 de mededeling "De demografische toekomst van Europa: probleem of uitdaging?"
 • Presenteerde in juli 2007 plannen voor de overbrugging van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.
 • Presenteerde in december 2007 een actieplan om de regels voor sociale zekerheid en pensioenen in verschillende lidstaten beter op elkaar te laten aansluiten.

8.

Wetenswaardigheden

hobby's
 • geschiedenis, archeologie, klassieke muziek
 • hardlopen (liep marathons)

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (tweede huwelijk)

kinderen
 • 2 zonen (uit eerste huwelijk)
 • 1 zoon en 1 dochter (uit tweede huwelijk)
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.