E.M. (Mariann) Fischer-Boel

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Mariann Fischer-Boel (1943) was van november 2004 tot en met februari 2010 lid van de Europese Commissie, belast met landbouw. Daarvoor was zij landbouwminister in Denemarken. Zij is lid van de Deense liberale partij (Venstre).

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

1.

Voornamen (roepnaam)

Else Mariann (Mariann)

2.

Personalia

land
Denemarken

geboorteplaats en -datum
Aasum, Funen (Denemarken), 15 april 1943

3.

Partij/stroming

partij
Venstre, liberale partij

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • financieel manager bij een exportbedrijf in Kopenhagen, tot 1971
 • lid gemeenteraad van Munkebo, van 1986 tot 1997 (met tussenpozen)
 • lid Parlement (Folketinget), vanaf december 1990
 • minister van Voedselvoorziening (landbouw en voedselveiligheid), van 27 november 2001 tot 2 augustus 2004 (kabinet-Fogh Rasmussen)
 • lid Europese Commissie, belast met landbouw, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)

5.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter Venstre, afdeling Kerteminde, van 1987 tot 1989
 • lid partijbestuur Venstre, vanaf 1990

6.

Opleiding

academische studie
 • moderne talen
 • economie en talen in België, van 1963 tot 1964
 • handel, 1965

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Bereikte in februari 2005 een akkoord met de Verenigde Staten over de import van vliesrijst
 • Publiceerde in maart 2005 een mededeling over de schadeloosstelling van landbouwers bij calamiteiten (natuurrampen, plant- en dierziekten) - de mededeling bekijkt drie opties: verzekeringen, gezamenlijke steunfondsen, en nieuwe instrumenten.
 • Presenteerde in maart 2005 een EU-actieplan voor duurzame bosbouw, in juni 2006 volgde een uitwerking in actiepunten
 • Vorderde de terugbetaling van onterecht uitgekeerde landbouwsubsidies: 277 miljoen euro in april 2005, 358 miljoen euro in juli 2005, 128 miljoen euro in april 2006, 162 miljoen euro in juli 2006, en 263 miljoen euro in december 2006
 • Bereikte tijdens een vergadering van de Wereldhandelsorganisatie WTO in mei 2005 een doorbraak over de internationale handel in landbouwproducten, nadat een akkoord bereikt werd over een Europees voorstel inzake de berekening van importtarieven. Riep tijdens deze WTO-vergadering de Europese landen op tot de geleidelijke afbouw van exportsubsidies op landbouwproducten
 • Bepleitte in juni 2005 dat regio's de teelt van gen-gewassen niet moeten verbieden na een goedkeuring uit Brussel, in oktober 2005 sprak het Europese Hof van Justitie uit dat regio's dit inderdaad niet mogen
 • Lanceerde in juni 2005 plannen voor een afbouw van de landbouwsubsidies aan suikerproducenten. De hervorming van de suikersector behelst een verlaging van de prijs voor witte suiker met 39 procent, een compensatie van 60 procent aan landbouwers voor deze prijsverlaging, en steun aan landbouwers voor herstructurering. De beslissingen kwamen na een veroordeling van het Europese suikerregime door de WTO (april 2005). In november 2005 besloten de Europese landbouwministers tot een prijsdaling van 36 procent in vier jaar tijd, met inkomenssteun van 64,2 procent voor agrariërs die ingrijpend moeten saneren.
 • Onderhandelde in augustus 2005 met de Wereldhandelsorganisatie WTO over de importheffingen voor bananen, nadat het WTO-arbitragehof het Europese systeem had veroordeeld.
 • Gaf in augustus 2005 het groene licht voor de import van genetisch gemodificeerde maïs (MON-863) en koolzaad (GT-73)
 • Bereikte in september 2005 een akkoord met de Verenigde Staten over de copyrightbescherming van wijnlabels als Bourgogne, Champagne, Chablis, Chianti, Madeira, Malaga, Port, Sherry en Tokay; tekende in maart 2006 een akkoord met de VS over een beter toegang van Europese wijnen tot de Amerikaanse markt
 • Publiceerde in oktober 2005 een mededeling waarmee 450 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de herbestemming van wijngaarden in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Griekenland; volgde in juni 2006 met plannen voor een grondige hervorming van de wijnsector; en in oktober 2006 met een besluit over de wijze waarop wijnboeren financieel worden vergoed
 • Onderhandelde in december 2005 namens de Europese Unie tijdens de WTO-onderhandelingen in Hongkong
 • Hief in december 2005 de prijscompensatie op waarvan Europese veehouders profiteren bij de export van levend vee, hoofdzakelijk naar slachterijen in Libanon; de prijzen van rundvlees zijn in 2005 voldoende gestegen om de afschaffing te rechtvaardigen, na magere jaren die waren veroorzaakt door de BSE-crisis
 • Lanceerde in december 2005 plannen voor betere Europese kwaliteitsgaranties van sterke dranken
 • Lanceerde in januari 2006 ontwerp-regelgeving waarmee beschermde geografische indicaties voor landbouwproducten en gegarandeerde traditionele specialiteiten in lijn worden gebracht met eisen van de Wereldhandelsorganisatie WTO.
 • Presenteerde in februari 2006 plannen waarmee landen makkelijker staatssteun kunnen geven aan boeren in tijden van droogte of plant- en dierziektes
 • Presenteerde in februari 2006 een strategie voor biobrandstoffen op basis van landbouwproducten in zowel de EU als in ontwikkelingslanden
 • Presenteerde in maart 2006 plannen voor stimulering van snelle breedbandverbindingen in Europa ("Breedband voor allen"), door toepassing van landbouwsubsidies om agrariërs te helpen om de omslag te maken naar andere economische activiteiten (plattelandsontwikkeling)
 • Presenteerde in november 2006 een internetsite die de verdeling van EU-landbouwsubsidies door elf lidstaten publiceert
 • Stelde in december 2006 maatregelen voor om de Europese "maïsberg" terug te dringen door per 2007/2008 het systeem af te schaffen waarmee Europese boeren hun maïs tegen betaling kunnen afzetten bij een EU-interventievoorraad; het systeem leidde in 2005/2006 tot een interventievoorraad van 5,6 miljoen ton (slecht houdbaar) maïs, die zonder maatregelen kan groeien tot 15,6 miljoen ton in 2013
 • Presenteerde in december 2006 een ingrijpende technische vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor, door de 21 markten voor landbouwproducten onder te brengen in één markt
 • Presenteerde in januari 2007 plannen voor een veelomvattende hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor groente en fruit, door deze beter te doen aansluiten bij het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • Presenteerde in september 2007 plannen om landbouwsubsidies van grote landbouwbedrijven te korten. Boeren die meer dan 100.000 euro subsidie ontvangen, zouden hiervan een deel moeten afstaan.
 • Presenteerde in november 2007 plannen voor een grondig onderzoek naar de 'gezondheid' van de interne markt. In dit onderzoek zou onder ander andere worden gekeken hoe het systeem van directe steun effectiever en simplerer kan worden gemaakt, hoe de steun aan de Europese markt moet worden bezien in het licht van de situatie in de rest van de wereld, en hoe moet worden omgegegaan met nieuwe uitdagingen
 • Presenteerde in november 2007 een voorstel om de invoerrechten op granen op te schorten vanwege de nijpende situatie op de graanmarkt. Het voorstel werd een maand later aangenomen door de Raad.
 • Presenteerde in december 2007 een voorstel om het systeem van Cross Compliance (het stellen van eisen aan de ontvangers van landbouwsubsidies) te versimpelen
 • Presenteerde in mei 2008 een voorstel om een deel van de directe inkomenssteun aan boeren over te hevelen naar plattelandsgelden. Dit in het kader van de gezondheidscheck van het landbouwbeleid

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Pieter Lalkens, "Vrouw in de schaduw van 'Kaiser Franz'" in: Financieele Dagblad, 19 september 2005

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.