Ch. (Charlie) McCreevy

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Charlie McCreevy (1949) was in de periode 2004-2010 lid van de Europese Commissie, belast met interne markt en diensten. Daarvoor had hij (sinds 1977) zitting in het Ierse parlement en was hij onder meer minister van Sociale Zaken, van Handel en Toerisme, en van financiën. McCreevy is lid van de Ierse conservatief-liberale partij Fianna Fail.

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Ierland

geboorteplaats en -datum
Sallins (County Kildare, Ierland), 30 september 1949

2.

Partij/stroming

partij
Fianna Fáil-The Republican Party ('Voorbestemde Soldaten'-de Republikeinse Partij) (conservatief-liberaal)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • lid Huis van Afgevaardigden (de Dàil), vanaf 1977
 • lid gemeenteraad van Kildare, van 1979 tot 1985
 • minister van Sociale Zaken, van 11 februari 1992 tot januari 1993 (kabinet-Reynolds)
 • minister van Toerisme, van januari 1993 tot 15 december 1994 (kabinet-Reynolds)
 • minister van Financiën, van 26 juni 1997 tot november 2004 (kabinet-Ahern)
 • lid Europese Commissie, belast met interne markt en diensten, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • woordvoerder Financiën, van 1995 tot 1997

5.

Opleiding

academische studie
 • studie University College Dublin (B. Comm)
 • opleiding tot registeraccountant

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Bereikte in april 2005 een akkoord met de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) over harmonisatie van boekhoudstandaarden bij grote bedrijven
 • Lanceerde in mei 2005 (Groenboek) en december 2005 (Witboek) openbare raadplegingen over verdere integratie van financiële markten in Europa, met aandacht op betere toepassing van huidige regels
 • Lanceerde in mei 2005 een openbare raadpleging over minimumstandaarden voor aandeelhouderrechten in NV's, met name stemrecht; volgde in december 2005 met een openbare raadpleging over het Actieplan "Modernisering van het bedrijfsrecht en verbetering van de 'Corporate Governance' in de EU"; en kwam in januari 2006 met voorstellen voor Europese regelgeving om het stemmen op afstand te vergemakkelijken.
 • Initieerde in juni 2005 sector-raadplegingen in de sectoren 'retail banking' en bedrijvenverzekeringen
 • Voerde in juni 2005 onderhandelingen met Amerika over invoering van een geïntegreerde transatlantische financiële markt
 • Lanceerde in juni 2005 een openbare raadpleging over dekking van de autoverzekering bij schade in het buitenland
 • Overzag in juli 2005 de invoering van de IAS-39 boekhoudstandaard, overzag in november 2005 de opheffing van de uitzondering voor "IAS 39 Fair Value Option"
 • Voerde in juli 2005 wijzigingen door in EU-richtlijnen inzake internetbankieren en garantiefondsen voor banken
 • Introduceerde in juli 2005 regelgeving voor een scherpere controle op het overmaken van geld om financiering van terroristische activiteiten te bemoeilijken
 • Lanceerde in juli 2005 een openbare raadpleging (Groenboek) over betere regelgeving voor beleggingsfondsen
 • Lanceerde in juli 2005 een openbare raadpleging (Groenboek) over verdere harmonisering van de interne EU-markt voor hypotheken
 • Kondigde in september 2005 plannen aan om te komen tot een vrije markt voor het overmaken van geld: banken zouden voor grensoverschrijdende transacties niet meer kosten in rekening brengen dan voor binnenlandse transacties - nationale standaarden voor incasso's, overschrijvingen en betaalpassen moeten hiertoe worden geharmoniseerd; presenteerde in december 2005 voorstellen om deze markt in te laten gaan per 2008, onder meer door instelling van een Europees bankrekeningnummer voor alle Europese consumenten en bedrijven, zodat Nederlandse bankrekeningnummers (10 cijfers) en gironummers (7 cijfers) worden uitgebreid met de International Bank Account Number (IBAN) van 12 cijfers en 6 letters. Ook pleit McCreevy voor een termijn van 90 dagen voor incassobetalingen (is in Nederland 60 dagen).
 • Publiceerde in oktober 2005 een aanbeveling voor copyrights op via het internet downloadbare muziek, bepaalde dat de muziekindustrie zelf het model voor online licenties mag kiezen maar dat de Europese Commissie zal komen met dwingende maatregelen indien de industrie de aanbevelingen niet goed opvolgt
 • Lanceerde in november 2005 plannen voor transparanter regels bij bankenfusies in Europa, waarbij nationale toezichthouders niet langer op vage gronden een overname mogen blokkeren - de maatregel is mede een reactie op de moeizame acquisitie van de Italiaanse bank Antonveneta door ABN Amro; formuleerde in september 2006 een beperkt aantal criteria waaraan nationale toezichthouders fusies mogen toetsen, waaronder de reputatie en de financiële betrouwbaarheid van de aspirant-acquireur, de reputatie en ervaring van de genomineerde voorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur; de controversiële toetsing op "voorzichtigheidsgronden" werd verboden.
 • Lanceerde in november 2005 ontwerpregelgeving om vrije concurrentie te waarborgen bij publiek-private partnerschappen
 • Presenteerde in december 2005 plannen om de Europese markt voor defensiematerieel te liberaliseren, onder meer door regels voor openbare aanbesteding vast te stellen
 • Startte in december 2005 een evaluatie van de copyright-regelgeving die databases beschermt
 • Presenteerde in december 2005 voorstellen om prijsafspraken tussen zeevrachtvervoerders in de zogenaamde lijnvaartconferentie ("block exemption of liner conferences") af te schaffen
 • Presenteerde in december 2005 voorstellen om het "Community Design"-systeem (bescherming van Europese ontwerpen) te koppelen aan het internationale systeem van ontwerpbescherming van de World Intellectual Property Organisation (WIPO)
 • Publiceerde in januari 2006 een mededeling inzake kredietbeoordelaars (credit rating agencies (CRA)) op verzoek van het Europees Parlement die vond dat CRA's faalden bij het beoordelen van Enron; concludeerde dat nieuwe Europese wetgeving voorlopig niet nodig is.
 • Lanceerde in januari 2006 een openbare raadpleging over de wijze waarop een Europees patentenbeschermingsbeleid het best rekening houdt met belanghebbenden
 • Presenteerde in februari 2006 plannen (MiFID-richtlijn "level 2") om kleine beleggers in de Europese Unie beter en op uniforme wijze te beschermen (met name omdat zij vaak sparen voor een aanvullend pensioen), om deze te stimuleren om internationaler te opereren; de voorstellen maken ook de weg vrij voor directe concurrentie tussen banken en effectenbeurzen, omdat ze banken toestaan effectenorders binnenshuis af te wikkelen
 • Startte in maart 2006 een openbare raadpleging om de toezichtprocedures te verbeteren bij fusies en overnames door financiële dienstverleners
 • Herzag in april 2006 de Dienstenrichtlijn ("Bolkestein-richtlijn") naar aanleiding van de amendementen van het Europees Parlement; zo liet McCreevy onder meer de uitzendsector, gezondheidszorg, audiovisuele diensten, gokken en de private bewakingsdiensten buiten het bereik van de richtlijn vallen, ook sneuvelde het land-van-oorsprongbeginsel
 • Presenteerde in mei 2006 een herziening van de EU-wetgeving voor compensatie voor bedrijven bij slecht uitgevoerde openbare aanbestedingen
 • Presenteerde in oktober 2006 plannen voor een volledige liberalisering van de postmarkt door het staatsmonopolies op te heffen voor de bezorging van brieven (poststukken met een gewicht van minder dan 50 gram); lidstaten staan vrij om de financiering van onrendabele bestemmingen te regelen, zodat afgelegen gebieden niet zullen lijden onder de liberalisering
 • Overziet sinds november 2006 de invoering van een vrijwillige code inzake transparantie en concurrentie door afwikkelaars van effectentransacties; de code is van toepassing op aandelen, maar McCreevy stimuleert een uitbreiding naar obligaties en derivaten
 • Stelde in januari 2007 een verruiming voor van de EU-regelgeving inzake grensoverschrijdende zakelijke onderpanden in de financiële sector, in het kader van kredietoperaties in het Eurosysteem
 • Presenteerde in november 2007 plannen voor een modernisering van de interne markt, met bijzondere aandacht voor kleine bedrijven en consumenten. Maatregelen omvatten onder andere meer rechten voor de consument en minder administratieve lasten voor kleine ondernemingen

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (tweede huwelijk)

kinderen
 • 1 zoon en 3 dochters (uit eerste huwelijk)
 • 3 zonen (uit tweede huwelijk)
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.